Welkom bij de SBA

De SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) is een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) dat door werkgevers- en werknemersorganisaties in de apotheekbranche wordt bestuurd. De SBA zorgt ervoor dat het niveau van de vakbekwaamheid van zowel de apotheker als de medewerkers binnen de openbare apotheken actueel blijft. 

Bekijk hieronder per thema onze producten en diensten

SBA Vandaag Vooruit

De SBA verzorgt voor de openbare apotheken producten, diensten en advisering op het gebied van nascholing, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ook verricht de SBA activiteiten om een zo goed mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen beroepsonderwijs en werkveld te bewerkstelligen en brengt vraag en aanbod op de sectorale arbeidsmarkt bijeen via Apotheekwerk. De SBA verricht haar werkzaamheden op basis van een algemeen verbindend verklaarde cao.