Menu

Nieuw: workshop en webinar ‘Arbeidsongeschiktheid en verzuimbegeleiding’

08-03-2022
Nieuw: workshop en webinar ‘Arbeidsongeschiktheid en verzuimbegeleiding’

Ziekteverzuim brengt veel kosten met zich mee en kan er zelfs voor zorgen dat jouw organisatie ontwricht, met als resultaat nog meer uitval.

Alles over wet- en regelgeving en rechten en plichten bij ziekteverzuim komt aan bod in de workshop en het webinar ‘Arbeidsongeschiktheid en verzuimbegeleiding’.

Als apotheker en leidinggevende heb je te kampen met steeds mondigere patiënten, hogere werkdruk en stijgend verzuim. Juist door tijdig en preventief in te spelen op verzuim, de juiste begeleiding te bieden en daarnaast te voldoen aan wet- en regelgeving, kan je je als werkgever significante kosten besparen. Geen situatie is hetzelfde, dit maakt verzuimbegeleiding complex.

Elke leidinggevende krijgt in meer of mindere mate vroeg of laat te maken met lastige vragen, zoals ‘Waarom is een goed verzuimbeleid nuttig en noodzakelijk?’, ‘Welke wet- en regelgeving geldt er bij verzuim?’ en ‘Wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid?’.
Tijdens deze interactieve workshop, die tevens in de vorm van een webinar wordt aangeboden, beantwoorden we niet alleen deze vragen, maar gaan we ook in gesprek over de eigen situatie met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en verzuim op de werkvloer.

Spreker: mr. Eva Jongepier. Zij is al meer dan 20 jaar advocaat arbeidsrecht en partner/oprichter van Fennek Advocaten en heeft veel ervaring met arbeidsongeschiktheidsvraagstukken vanuit de praktijk. Tijdens de workshop en het webinar bespreekt Eva alle soorten van verzuim en beantwoordt voor jou op dat moment actuele vragen.

Doelgroep: apothekers, managers en leidinggevenden

Je kunt kiezen uit deelname aan de workshop of aan het webinar:

Workshop
Datum: donderdag 12 mei van 09.30 tot 12.00 uur
Locatie: omgeving Utrecht
Kijk hier voor meer informatie en om aan te melden voor de workshop.

Webinar
Datum: donderdag 9 juni van 09.30 tot 11.30 uur
Platform: Teams
Klik hier voor meer informatie en om aan te melden voor het webinar.

Kosteloos: deelname is kosteloos voor deelnemers vallend onder de Cao Apotheken.
Kosten: 
voor deelnemers die niet onder de Cao Apotheken vallen, zijn de kosten 29,00 euro.