Workshop ‘Arbeidsongeschiktheid en verzuimbegeleiding’

Open inschrijving
Leidinggevende
Vakgerichte ontwikkeling

Wanneer je als apotheker op de juiste en meest efficiënte manier omgaat met ziekteverzuim, bespaar je kosten, werkdruk onder je personeel en zorg je voor een betere werksfeer. In de workshop ‘Arbeidsongeschiktheid en verzuimbegeleiding’ krijg je informatie over jouw rechten en plichten bij verzuim, én handvatten voor het beïnvloeden ervan.

Door tijdig en preventief in te spelen op verzuim, de juiste begeleiding te bieden en daarnaast te voldoen aan wet- en regelgeving, oefen je als werkgever positieve invloed uit op het ziekteverzuim in jouw apotheek. Geen situatie is hetzelfde, dit maakt verzuimbegeleiding complex. In deze workshop is naast de inhoudelijke behandeling van het thema, dan ook voldoende ruimte om in te gaan op casuïstiek uit jouw apotheek.

Deze workshop wordt wegens succes opnieuw aangeboden. Quote van een deelnemer in mei 2022:
‘De workshop arbeidsongeschiktheid en verzuimbegeleiding is een echte aanrader. Vooral de casussen zijn interessant, omdat je hiermee met de groep de diepte van het onderwerp ingaat. Daarnaast is het ook goed om de basis weer even bijgespijkerd te krijgen.

Tijdens deze workshop behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

  • Welke verschillende partijen spelen een rol bij verzuim? Denk daarbij aan de rol van de arbodienst, bedrijfsarts, casemanager en uiteraard jou als werkgever/leidinggevende;
  • Rechten en plichten van de apotheker, bijvoorbeeld rondom de Wet Verbetering Poortwacht, Arbocatalogus, RI&E, Werkwijzer Arbeidsconflicten en controlevoorschriften;
  • Loon bij langdurige ziekte, re-integratieverplichtingen en sanctioneringsmogelijkheden;
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid als ontslaggrond en de Compensatiewet transitievergoeding.

Er is ruimte om eigen casuïstiek aan te dragen. Voorbeelden van casuïstiek die tijdens eerdere workshops is besproken:
“Een medewerkster is langdurig ziek. Er is een re-integratieplan opgesteld door de bedrijfsarts, maar de medewerker volgt dit plan niet. Re-integratie is dus inmiddels gestaakt. Wat moeten wij als apotheek doen om te zorgen dat alles goed verloopt en vooral: wat moeten wij echt niet doen?”

“Ik heb een medewerkster waarvan ik vermoed dat zij niet ziek is en zich toch ziekmeldt. Wat kan ik hier tegen doen?”

Docent: mr. Eva Jongepier. Zij is ruim 20 jaar advocaat arbeidsrecht en partner/ oprichter van Fennek Advocaten. Eva heeft veel ervaring met arbeidsongeschiktheidsvraagstukken vanuit de praktijk.

Doelgroep: apothekers, managers en leidinggevenden

Kosten: Apotheken die onder de Cao Apotheken vallen betalen een bijdrage in de locatiekosten van € 25 per deelnemer. Apotheken die buiten de cao vallen betalen een bijdrage in de locatie- en ontwikkelkosten van € 50 per deelnemer.

Over deze cursus

Over deze cursus

  • Kosten: 25
  • SBU: 0
  • Bijeenkomsten: 1