Menu

Werkoverleg. En... actie!

Een actielijst is vaak een prima manier om snel een kort verslag te maken van de belangrijkste afspraken tijdens een werkoverleg. Je noteert volgens een bepaalde methode wie welke acties op zich heeft genomen. Zo kun je bij een volgend overleg of tussendoor gemakkelijk terugvinden wat er ook al weer was afgesproken en kun je met elkaar in de gaten houden of wat jullie je hadden voorgenomen ook wordt gerealiseerd.

Laat de actielijst voor je werken
Een actielijst is een ‘levend document’. Je maakt niet van elk overleg een nieuwe actielijst, maar werkt tijdens de vergadering de actielijst steeds weer bij. Nieuwe acties worden toegevoegd, bestaande acties worden bijgewerkt. Is het resultaat gerealiseerd? Dan kan het actiepunt eraf!

Om er écht profijt van te hebben is het belangrijk de acties zo SMART of resultaatgericht mogelijk op te schrijven. Want het is het resultaat dat telt. Een actielijst helpt om over en weer de verwachtingen helder te krijgen. Als actiehouder heb je dus ook de ruimte om goed door te vragen over wat je precies voor elkaar moet krijgen: Een lijstje met patiënten die medicijnen voor de longen gebruiken? Ideeën over wat je aan voorlichting over stoppen met roken zou kunnen doen? Of een concreet plan van aanpak voor een project met als doel longpatiënten die nog roken zover te krijgen dat ze stoppen?

Bij de downloads vind je alvast een ingevuld voorbeeld van een actielijst.