Werkdrukonderzoek (WDO)

Om verschillende redenen kan de werkdruk oplopen. Om van werkdruk weer werkgeluk te maken, is het belangrijk te weten wat jou en je collega’s energie kost en wat energie geeft. Het werkdrukonderzoek (WDO) brengt in kaart waar de schoen wringt en vooral waar de kansen liggen.

Voor het vergroten van werkgeluk!
Hoe collega’s hun werk ervaren is heel persoonlijk. Wat voor de één een uitdaging is, is voor de ander een belasting. Wat je vroeger goed afging, kan vandaag moeilijker zijn. Werken aan werkgeluk is dus in geen een apotheekteam hetzelfde.

Inzicht in waar winst te behalen is
Het SBA-werkdrukonderzoek is een uitstekend middel om inzicht te krijgen in de werkdrukbeleving. Het is specifiek ontwikkeld voor de apotheekbranche. Het onderzoekt niet alleen de oorzaken van de ervaren werkdruk, maar laat juist ook zien waar in jouw team winst te behalen valt. Zo wordt duidelijk wat je samen kunt doen om het werkgeluk te vergroten.

Rapportage op individueel- en op teamniveau
Elke medewerker vult het onderzoek digitaal in en ontvangt een eigen rapport waar hij of zij zelf mee aan de slag kan. Heeft iedereen het onderzoek ingevuld, dan heb je binnen twee weken een geanonimiseerd teamrapport met aandachtspunten en handvatten voor verbeteringen voor het hele team. Als je wilt gaan we met de resultaten aan de slag in een inspirerende en activerende workshop.

Meer weten en aanmelden?
De kosten om een WDO te laten uitvoeren zijn per apotheek € 350,- (exclusief BTW), ongeacht of de apotheek wel of niet onder de Cao Apotheken valt. De Onderzoek & Innovatiegroep verzorgt de uitvoering van het WDO.

Heb je vragen over het onderzoek of de aanmelding, dan kun je mailen naar Kees van Heuveln via kees@onderzoek-innovatiegroep.nl of bellen naar 038 420 21 30.

Aanmelden voor het WDO kan via het aanmeldformulier onder 'Links'.