Werkdrukonderzoek

Wie met plezier aan het werk is, is vitaler, minder vaak ziek, meer betrokken bij de organisatie en straalt dit uit naar patiënten. Daar wordt iedereen beter van. Om verschillende redenen kan de werkdruk oplopen, ook in de apotheek. Om van werkdruk weer werkgeluk te maken, is het belangrijk te weten wat jou en je collega’s energie kost en wat energie geeft. Het WDO brengt in kaart waar de schoen wringt en vooral waar de kansen liggen. 

Voor het vergroten van werkgeluk! 
Het werk in de apotheek vraagt soms veel van medewerkers. Hoe collega’s hun werk ervaren is heel persoonlijk. Wat voor de één een uitdaging is, is voor de ander een belasting. Wat je vroeger goed afging, kan vandaag moeilijker zijn. Sommige uitdagingen zijn beïnvloedbaar, met andere kun je beter leren omgaan. Werken aan werkgeluk is dus in geen een apotheekteam hetzelfde. 

Focus op werkgeluk 
Het SBA-werkdrukonderzoek is een uitstekend middel om inzicht te krijgen in de werkdrukbeleving. Het is specifiek ontwikkeld voor de apotheekbranche. Het onderzoekt niet alleen de oorzaken van de ervaren werkdruk, maar laat juist ook zien waar in jouw team winst te behalen valt. Zo wordt duidelijk wat je samen kunt doen om het werkgeluk te vergroten. 

Rapportage op individueel- en op teamniveau 
Medewerkers vullen het onderzoek digitaal in. Elke medewerker ontvangt na het invullen een eigen rapport waar hij zelf mee aan de slag kan. Heeft iedereen het onderzoek ingevuld, dan heb je binnen twee weken een geanonimiseerd teamrapport met aandachtspunten en handvatten voor verbeteringen voor het hele team. Als je wilt gaan we met de resultaten aan de slag in een inspirerende en activerende workshop. 

Meer weten en aanmelden? 
De Onderzoek & Innovatiegroep verzorgt de uitvoering van het werkdrukonderzoek voor apotheken. Meer informatie en aanmelden via info@onderzoek-innovatiegroep.nl of bellen naar 038 420 21 30.