Menu

Wat staat er op de agenda van het werkoverleg?

Onder werkoverleg verstaan we een overleg van het apotheekteam, waarin je met elkaar zaken bespreekt die iedereen aangaan. Bijvoorbeeld over werkprocessen, arbeidsomstandigheden en veiligheid, ontwikkeling van het apotheekteam, personele zaken, etc. etc. De onderwerpen kunnen door iedereen worden aangedragen.

Het opstellen van een agenda voor het overleg geeft iedereen de gelegenheid zich voor te bereiden. Wie de ruimte heeft gehad om agendapunten aan te dragen en zich voor te bereiden, zal eerder een actieve bijdrage leveren tijdens het overleg.

De voorbereiding

 1. Bepaal wie de organisator is van het overleg.
  Dat kan de apotheker zijn, een vaste collega die dit graag en goed doet, of je wisselt deze taak af. De organisator hoeft niet ook de voorzitter te zijn.
 2. De organisator vraagt bijvoorbeeld een week voor het werkoverleg gepland is aan iedereen of iemand nog onderwerpen heeft die hij of zij graag tijdens het overleg wil bespreken
 3. De organisator stelt na deze inventarisatie de agenda op, bijvoorbeeld aan de hand van een standaard agenda. Een voorbeeld vind je onder 'Downloads' op deze pagina.
 4. Alle deelnemers krijgen de agenda op tijd gemaild.
  Is het nodig dat de collega’s iets voorbereiden voor het werkoverleg, dan geef je dat in de mail of in de agenda aan. Bijvoorbeeld: We willen het hebben over de nieuwe inrichting van de koffieruimte en de wensen van alle collega’s inventariseren. Wil je alvast bedenken welke verbeteringen jij graag zou zien?
 5. Per agendapunt kun je een korte toelichting opnemen.
 6. Per agendapunt geef je aan wat het doel is:
  1. Mededeling: je wilt collega’s informeren over iets.
  2. Inventarisatie: je wilt meningen, ideeën, voorbeelden etc. verzamelen over je onderwerp.
  3. Beslissing: je wilt het team iets voorleggen waar een beslissing over moet worden genomen. Afhankelijk van het onderwerp neemt de leidinggevende de uiteindelijke beslissing, of komen jullie als groep tot een besluit.

7. Maak een inschatting van de tijd die nodig is om het onderwerp goed met elkaar te kunnen bespreken. Misschien blijkt dan dat er meer te bespreken is dan wat past in de gereserveerde tijd.

De agenda als checklist
Je kunt werken met een standaard agenda die je per keer ‘op maat’ maakt en aanvult met de onderwerpen die door collega’s zijn aangedragen. Personele zaken kan zo’n vast item zijn. Is er deze keer niets te melden over personeel? Dan kan het van de agenda af of geef je ‘niet van toepassing’ aan. Een standaard agenda werkt op die manier ook als een soort checklist. Onder 'Downloads' op deze pagina vind je een voorbeeld hiervan. 

Het maken van een verslag of actielijst helpt om met elkaar in de gaten houden of ook wordt gerealiseerd wat jullie je hadden voorgenomen. Hoe je dat doet, lees je in het document 'Voorbeeld actielijst werkoverleg', te vinden bij de 'Downloads' op deze pagina.

Ook de Cao Arbeidsomstandigheden besteedt aandacht aan het werkoverleg. Je vindt de informatie in artikel 24 en in bijlage 11 van de Cao Arbeidsomstandigheden.