Menu
Menu

Wat is een bedrijfsopleidingsplan?

Als apotheker heb je voortdurend te maken met ontwikkelingen die impact hebben op jouw bedrijf. Om bij te blijven, kijk je continu waarop je moet inspelen en wat dit betekent voor je medewerkers en je team.

Een bedrijfsopleidingsplan (BOP) helpt je om je medewerkers gestructureerd en efficiënt op te leiden, zodat je als apotheek blijft aansluiten bij de ontwikkelingen en trends waarop je wilt inspelen.

Zo koppel je jouw ambities aan de opleidings- en ontwikkelbehoefte van je medewerkers. In het BOP vertaal je de strategische doelstellingen van je apotheek naar functiegerichte en ontwikkelingsgerichte opleiding, coaching en begeleiding van je medewerkers.

Een Bedrijfsopleidingsplan (BOP) is een strategisch planningsinstrument. Het helpt je bewaken of de gewenste kennis, vaardigheden en houding van medewerkers in je team aanwezig zijn om de doelstellingen van je apotheek te realiseren.

Wat levert een bedrijfsopleidingsplan op?

De belangrijkste trends en ontwikkelingen waar je, op korte en langere termijn, mee te maken hebt én de gevolgen daarvan voor je organisatie, worden in beeld gebracht.
De ontwikkelings- en opleidingsbehoefte van je medewerkers worden zichtbaar en in relatie gebracht met de richting die je met je apotheek op wilt.
Je hebt een document waarmee je de betrokkenheid van je medewerkers kunt vergroten als je hen erbij betrekt.