Waar moet je rekening mee houden als je werknemer arbeidsongeschikt raakt?

27-07-2022
Waar moet je rekening mee houden als je werknemer arbeidsongeschikt raakt?

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, zijn er bij Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) twee zaken geregeld:

  1. Je medewerker blijft (premievrij) pensioen opbouwen
  2. Je medewerker is verzekerd voor het WGA-hiaat. Dat is van belang bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en je medewerker er niet in slaagt 'naar vermogen' te blijven werken.

1. Je medewerker blijft (premievrij) pensioen opbouwen
Als de medewerker arbeidsongeschikt raakt, blijft men pensioen opbouwen gebaseerd op het ´oude´ salaris. Zolang jij als werkgever het salaris doorbetaalt (doorgaans tijdens de eerste twee ziektejaren), blijven jullie beiden gewoon premie betalen. Daarna hoeft de medewerker (tenzij deze nog deels aan het werk is) geen premie meer te betalen. PMA krijgt niet altijd bericht van UWV als iemand arbeidsongeschikt wordt. De medewerker helpt hen als zij zo snel mogelijk weten of iemand arbeidsongeschikt is verklaard of als het arbeidsongeschiktheidspercentage verandert. Zij kunnen dan op tijd alles regelen. Daarvoor hebben we een kopie van de WIA-beschikking nodig.

Is je medewerker langer geleden arbeidsongeschikt geworden terwijl hij of zij nog pensioen opbouwde bij PMA, en is PMA hier niet van op de hoogte? Laat het dan ook weten. Mogelijk krijgt je medewerker dan met terugwerkende kracht extra pensioen.

2. Aanvulling op de WIA-uitkering

De WIA probeert met financiële prikkels gedeeltelijk arbeidsongeschikten zoveel mogelijk aan het werk te houden. Dat betekent dat wie niet ‘naar vermogen' werkt, met een aanzienlijke terugval in inkomen te maken kan krijgen. Om dat te voorkomen bent is de medewerker bij PMA verzekerd voor het zogeheten WGA-hiaat (de WGA is een onderdeel van de WIA).