Vervanging Uren in Balans wordt midden november bekendgemaakt

20-10-2022
Vervanging Uren in Balans wordt midden november bekendgemaakt

De aanbieder van de nieuwe planningstool wordt midden november bekend gemaakt. Op dat moment zullen we communiceren richting de huidige gebruikers van Uren in Balans welke aanbieder dit wordt, wat dit voor jullie betekent en zullen we je vragen of je wil switchen naar een ander systeem of dat je zelf een nieuwe aanbieder kiest. De keuze om gebruik te gaan maken van ons aanbod van de nieuwe planningstool is dus aan jullie.

In november gaan wij meteen aan de slag met de (voorbereiding op de) implementatie. Dat wil zeggen dat we er voor gaan zorgen dat de cao kloppend in het systeem verwerkt is. Daarnaast wordt er een planning gemaakt voor de migratie. We zullen met nog nader in te delen groepen gaan werken en verwachten vóór 1 januari 2023 de eerste apotheken al te hebben gemigreerd.   

Mocht je gebruiker zijn van ons huidige systeem Uren in Balans en nog niet bij ons hebben aangegeven wie beslissingsbevoegd is omtrent de aanschaf van een nieuwe planningstool, dan verzoeken wij dit alsnog te doen via deze link. Alleen wanneer deze informatie bij ons bekend is kunnen wij jullie meenemen in de communicatie. Voor de communicatie over en binnen dit hele traject zal een speciale nieuwsbrief gestuurd gaan worden. Geef dus via bovenstaande link de gegevens door zodat jullie goed aangesloten blijven bij dit traject en jullie tijdig op de hoogte zijn van de benodigde data en gegevens die nodig zijn om jullie als gebruiker van het nieuwe systeem aan te maken.

Mocht je op dit moment geen gebruik maken van Uren in Balans, maar wel geïnteresseerd zijn in onze nieuwe planningstool, dan kun je dat aangeven via deze link. Wij zullen jullie dan zo spoedig mogelijk informeren over het nieuwe systeem.