Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon voor jouw apotheek via SBA

Hoe zorg je ervoor dat het werken in de apotheek veilig en verantwoord gebeurt? Hier doe je als apotheker alles aan. Je zorgt voor de juiste informatie, begeleiding en een veilige omgeving voor je medewerkers. Toch zijn er soms situaties waarin de medewerker zich niet veilig voelt of een probleem heeft die hij of zij in vertrouwen wil bespreken. Om dit te waarborgen is het wenselijk om er als werkgever voor te zorgen dat de werknemer met zijn of haar verhaal terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk en beschikbaar voor de apotheekmedewerkers die dit nodig hebben. Deze persoon is bij voorkeur niet werkzaam binnen de eigen apotheek.Vanaf heden geeft SBA je de mogelijkheid om dit extern en professioneel te organiseren voor jouw apotheekteam.

 

Een vertrouwenspersoon voor je medewerkers, hoe organiseer je dit?

Het is heel belangrijk om een veilige werkomgeving voor de medewerkers te creëren. Toch komt het voor dat er incidenten zijn die medewerkers in vertrouwen met iemand willen bespreken. Als werkgever ben je vanuit Arbowetgeving verplicht dit goed voor jouw medewerkers te regelen. Maar hoe doe je dat? Er zijn diverse mogelijkheden om dit voor jouw apotheek te organiseren. Vooral binnen een (soms) klein team als in een apotheek is een dubbelrol van leidinggevende en vertrouwenspersoon niet wenselijk. De voorkeur gaat er daarom uit om dit met een externe partij te organiseren. Over het belang van een externe vertrouwenspersoon kunt u meer informatie vinden in de Richtlijn-praktijkvoering van de KNMP.

 Een vertrouwenspersoon via SBA, wat houdt het abonnement van deze dienst in?

  1. Door je aan te melden voor dit jaarabonnement via SBA biedt je jouw medewerkers een externe en daardoor veilig en onafhankelijke vertrouwenspersoon aan
  2. Een vertrouwenspersoon (extern) die onafhankelijk een medewerker te woord zal staan
  3. Medewerkers worden daar waar mogelijk meteen te woord gestaan, maar krijgen in ieder geval binnen 24 uur een reactie van de vertrouwenspersoon.
  4. De vertrouwenspersoon is het luisterend oor en zorgt voor de benodigde hulp waar nodig. Bij de vertrouwenspersoon integriteit gaat het om zaken die schade doen aan de organisatie, bijvoorbeeld diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels en niet-integer gedrag. Bij de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen kan een medewerker terecht die last heeft van ongewenst gedrag. Het gaat hierbij specifiek om: (seksuele) intimidatie – agressie en geweld – pesten – discriminatie.
  5. De vertrouwenspersoon is geen mediator in arbeidsconflicten, probleemoplosser van situaties op de werkvloer of psychologisch hulpverlener. Wel kan hij/zij, als dat van toepassing is, doorverwijzen naar anderen met een eigen expertise.
  6. De gesprekken en meldingen zijn vertrouwelijk wat betekent dat de apotheek geen inzage krijgen in meldingen. Als werkgever weet jij dus niet of iemand binnen jouw team gebruik heeft gemaakt van deze dienst.
  7. SBA biedt informatie over deze dienst aan. Deelnemende werkgevers kunnen deze inzetten richting de medewerkers om hen te informeren over de mogelijkheden om een vertrouwenspersoon in te zetten op het moment dat dit nodig is.
  8. Ook kunnen de medewerkers op de website van de SBA informatie vinden. Hiervoor ontwikkelt SBA een link die we met de abonnementhouders zullen delen.  

Abonnement

Omdat SBA deze dienst in 2023 voor het eerst aanbiedt is er een schatting gemaakt van de kosten ten opzichte van het totaal aantal deelnemende apotheken. Omdat er onbekend is hoeveel apotheken gebruik gaan maken van deze dienst en hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van de vertrouwenspersoon, hebben we de abonnement fee alleen voor 2023 vastgesteld.

De kosten voor deze dienst bedragen € 300,- ex btw per kalenderjaar voor een apotheek met maximaal 10 medewerkers of minder. Zij er meer medewerkers in dienst dat zijn de kosten € 30,- ex btw per jaar voor een extra medewerker.

Abonnementskosten worden jaarlijks vooruit gefactureerd direct na het afsluiten van het contract. Het tarief zal jaarlijks opnieuw worden bepaald aan de hand van het aantal deelnemende apotheken.

Het abonnement zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd. De opzegtermijn is één maand voor einde van lopende overeenkomst. Het tarief voor het aankomende jaar zal tijdig worden gecommuniceerd.

Deze dienst is tot stand gekomen door een samenwerking tussen SBA en de Resolute Groep.  Deze partij heeft jarenlang ervaring in het verzorgen van externe vertrouwenspersonen. Zij werken met een grotere groep vertrouwenspersonen (mannen en vrouwen) zodat er een landelijke dekking is. De vertrouwenspersonen bieden de melder een luisterend oor en ondersteunen deze met een oplossingsgerichte, de-escalerende basishouding. De groep heeft bewezen dat zij een zeer geschikte partner zijn om de uitvoering van vertrouwenspersoon door uit te laten voeren.

Aanmelden

Wanneer je aanvullend vragen hebt over deze dienst of je wil je aanmelden, neem dan contact op met de medewerkers van de SBA Servicedesk.  Zij zorgen ervoor dat de vragen worden beantwoord of sturen het contract op verzoek toe. Deze dient te worden ondertekend waarna de informatie voor u en uw medewerkers wordt toegestuurd. U kunt de Servicedesk bereiken via servicedesk@sbaweb.nl

Samen zorgen we voor een veilige werkomgeving voor jouw team!