Verminder werkrisico's

Verminder werkrisico's

Apothekersassistenten moeten hun werk onder een steeds grotere tijdsdruk uitvoeren. Dit kan leiden tot risico's met betrekking tot hun inzetbaarheid en de kwaliteit van dienstverlening. Maak daarom werk van het verminderen van de risico's.

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een wettelijke verplichting: de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) heeft tot doel ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in apotheken te voorkomen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Apotheken helpt je bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in je apotheek.

Bekijk ook de Arbocatalogus Apotheken, een handig instrument dat arbeidsrisico's in de apotheek beschrijft en veel oplossingen biedt.

Lees verder wat je kunt doen bij calamiteiten en prikaccidenten. En lees hier wat het Brancheloket Apotheken voor je kan betekenen bij het voorkomen van ziekte en uitval.

Voorbeeld: Schouderpijn voorkomen

Een apotheekmedewerker krijgt steeds meer pijn in haar schouder. Ze gaat naar huisarts en orthopeed en moet steeds zwaardere pijnstillers slikken. Uiteindelijk meldt ze zich ziek. Op initiatief van een reïntegratiespecialist en bedrijfsarts start een werkplekonderzoek. De hoogte van de printer wordt als boosdoener aangewezen: de medewerker is niet lang en kan, op haar tenen met uitgestrekte armen, maar net bij de printer. Daarop wordt een aantal aanpassingen gedaan: de printer wordt verlaagd en de twee werkplekken waar wordt aangeschreven krijgen een groter werkblad en in hoogte verstelbare tafels en stoelen.

"Ik merkte een duidelijk verschil"

Apothekersassistent Yasmijn Brouwer was een half jaar uit de running vanwege een werkgerelateerde schouderblessure. Haar leidinggevende besloot de printer, die heel hoog stond en waar de medewerker niet goed bij kon, te verlagen. "Nadat de printer was verlaagd, merkte ik een duidelijk verschil: Ik kon het werken steeds langer volhouden en voelde steeds minder prikkelingen in mijn schouders! Nog steeds ben ik niet helemaal genezen – ik kan bijvoorbeeld nog niet sporten of bepaalde huishoudelijke werkzaamheden verrichten – maar ik heb nu wel hoop dat het goed komt."

Bekijk ook