Vergroot de tevredenheid

Vergroot de tevredenheid

Hoe kun je de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers vergroten? Voer een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit en ontdek de verbeterpunten. Zo nodig kun je aanvullend een werkdrukonderzoek (WDO) verrichten.

Met een MTO kun je achterhalen welke verbeterpunten voor de medewerkerstevredenheid mogelijk zijn. Een WDO is een verdiepend onderzoek dat mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van werkdrukbeleving aan het licht brengt. Bij de SBA kunnen apotheken voor slechts € 250 (exclusief BTW) een MTO en WDO laten uitvoeren. De belangrijkste onderwerpen die in een MTO aan bod komen zijn: Hoe betrokken ben je bij jouw apotheek, hoe is de samenwerking met collega’s? Hoeveel waardering is er tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leidinggevende? En hoe verloopt de communicatie op de werkvloer?

Voorbeeld: Medisch Centrum Schiebroek

Medisch Centrum Schiebroek is de winnaar van de Tevredenheidsaward 2013. In 2013 deden zij voor het eerst een medewerkerstevredenheidsonderzoek en dat pakte positief uit. De medewerkers vinden de werksfeer erg prettig en zijn goed te spreken over de samenwerking en collegialiteit in het team. De stijl van leidinggeven ervaren zij al even positief. De leidinggevenden laten hun waardering voor de medewerkers blijken en zij stimuleren het team te komen met suggesties en ideeën. Ook de communicatie binnen de apotheek leverde een hoge score op.

"Belangrijk om de werksfeer goed te houden"

'In een groot team als het onze is communicatie een belangrijk aandachtspunt', verklaart apotheker Lai-Fan Wong-Chong van apotheek Medisch Centrum Schiebroek, de winnaar van de Tevredenheidsaward 2013: 'We proberen onze lijnen kort te houden, laagdrempelig te zijn en alles bespreekbaar te maken. Verder hebben we zes keer per jaar een werkoverleg. Als het nodig is, overleggen we tussendoor op de werkvloer. We voeren ook regelmatig POP-gesprekken. In de vier jaar dat ik nu werk in deze apotheek is de sfeer eigenlijk altijd goed geweest. Dat willen we graag zo houden! Daarom doen we volgend jaar weer een MTO.'

Voordelen medewerkers: Als medewerker ben je enthousiast en betrokken. Je inzet en productiviteit zijn groot. (Langdurige) uitval als gevolg van een gebrek aan energie en werkplezier, kan voorkomen worden.

Voordelen leidinggevenden: Enthousiaste medewerkers doen vaker voorstellen voor verbeteringen en tevreden medewerkers zorgen voor een beter werkklimaat. (Langdurige) uitval van medewerkers als gevolg van ontevredenheid, kan voorkomen worden.

 

Meer informatie en aanmelden medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Meer informatie en aanmelden werkdrukonderzoek (WDO).

Bekijk ook

  • Meten is weten - MTO en WDO

    Meten is weten - MTO en WDO

    Hoe kun je de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers vergroten? Voer een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit en ontdek de verbeterpunten. Ook kun je (...

    Lees meer »