Menu
Menu

Overwerken; Hoe geef ik mijn grenzen aan?

Bij ons in de apotheek is zeker al een half jaar sprake van te weinig personeel. Er zijn een aantal collega’s vertrokken maar er komt geen nieuw personeel bij. Er is wel een vacature uitgezet maar er komen geen reacties. Het wordt nu opgelost door een aantal collega’s die al een half jaar lang iedere week overwerken. En het zijn ook telkens dezelfde collega’s. Ondertussen werk ik dus wekelijks 32 uur in plaats van 24 uur. Ik heb destijds na het krijgen van mijn kinderen niet voor niets gekozen om 24 uur te gaan werken. Eigenlijk merk ik de laatste weken ook dat ik erg moe ben. Thuis moet ik zorgen voor het eten, dat de kinderen naar sport gaan, het huis op orde blijft en noem maar op. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik hier nu mee om moet gaan. Dit houd ik niet vol in ieder geval……

Het komt regelmatig voor dat medewerkers gevraagd worden om meer uren te werken dan afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Maar kan een werkgever overwerk verplichten? Het hangt af van de omstandigheden maar vaak mag de werkgever enig overwerk vragen van een medewerker. Dit valt namelijk onder het goed werknemerschap.
In de Cao Apotheken staan afspraken met betrekking tot overwerk. Ook in de arbeidstijdenwet staan regels met betrekking tot de arbeidstijden en de arbeidsduur. Deze regels moet een werkgever naleven.                     

Wat staat er in de Cao Apotheken 2017-2019.
Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven de, in het rooster, vastgestelde werktijden waarbij de overschrijding van de overeengekomen arbeidsduur jaarlijks wordt gemeten. De vergoeding voor overwerk wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd. Het overwerk wordt in het kalenderjaar gecompenseerd, en indien dit niet mogelijk is voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin het overwerk is ontstaan. Indien het overwerk in de hiervoor genoemde periodes niet in vrije tijd gecompenseerd kan worden, wordt het overwerk vergoed in geld. Het overwerk wordt dan per uur vergoed met een toeslag van 25% op het uurloon. Werkgever en medewerker kunnen hier uiteraard ook samen andere afspraken over maken.

Vandaag
Grenzen aangeven in je werk is voor veel medewerkers niet makkelijk. Meestal ben je geneigd om ja te zeggen omdat je de ander niet wilt teleurstellen of je bent bang voor de reactie van de ander. Door wel je grenzen aan te geven voorkom je dat je over je grenzen heen gaat waardoor werk en privé uit balans raakt. Bovendien wordt het dan bespreekbaar en kun je samen op zoek gaan naar een andere oplossing ten aanzien van het werk. Geef meteen duidelijk aan of je wel of niet wilt/kunt overwerken. Vooraf duidelijkheid geven is belangrijk. Dan weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

Morgen
Hieronder een link van een gratis werk privé balans test. Op basis van de uitkomst krijg je een aantal tips om de balans tussen werk en privé te verbeteren:https://careerandlive.nl/gratis-werk-prive-balans-test/