Valrisico bij geneesmiddelen (Online cursus)

Open inschrijving
Medewerker
Vakgerichte ontwikkeling

Valpreventie betekent het voorkómen van vallen. Oudere mensen vallen vaker dan jonge mensen en als zij vallen, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Daarom richt valpreventie zich op ouderen. Medicatiegebruik kan het risico op vallen vergroten. Door een aantal maatregelen kan de kans op vallen al flink verkleind worden. Zo kan met valpreventie het aantal valincidenten afnemen èn kunnen de gevolgen van vallen minder ernstig zijn. Valpreventie werkt het beste als de verschillende zorgverleners daar elk vanuit hun eigen deskundigheid aan bijdragen.

Wat gaan we doen?

Als apothekersassistent kun je een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van het valrisico bij ouderen. Soms kan in overleg met de voorschrijver een geneesmiddel dat het valrisico verhoogt, worden vervangen of gestaakt. Soms kan de dosis omlaag. In de cursus gaan we in op wat jij in jouw rol kan doen in het kader van valpreventie.
Ook het geven van goede voorlichting over medicatiegebruik vanuit de apotheek wordt besproken. Hoe kun je adviseren over het voorkómen van vallen en doorverwijzen naar andere zorgverleners.

Wat kun je na de cursus?

  • signaleren welke patiënten een verhoogd valrisico hebben;
  • valpreventie meenemen in de uitgiftegesprekken;
  • extra service verlenen aan patiënten die een verhoogd valrisico hebben.

Deze cursus bestaat uit een e-learning en een online bijeenkomst van 2,5 uur.

Over deze cursus

Over deze cursus

  • Kosten: 99
  • SBU: 5
  • Bijeenkomsten: 1