Valrisico bij geneesmiddelen

Incompany
Open inschrijving
Medewerker
Vakgerichte ontwikkeling

Valpreventie betekent het voorkómen van vallen. Oudere mensen vallen vaker dan jonge mensen en als zij vallen, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Daarom richt valpreventie zich op ouderen. Medicatiegebruik kan het risico op vallen vergroten. Door een aantal maatregelen kan de kans op vallen al flink verkleind worden. Zo kan met valpreventie het aantal valincidenten afnemen èn kunnen de gevolgen van vallen minder ernstig zijn. Valpreventie werkt het beste als de verschillende zorgverleners daar elk vanuit hun eigen deskundigheid aan bijdragen.

Wat gaan we doen?

Als apothekersassistent kun je een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van het valrisico bij ouderen. Soms kan in overleg met de voorschrijver een geneesmiddel dat het valrisico verhoogt, worden vervangen of gestaakt. Soms kan de dosis omlaag. In de cursus gaan we in op wat jij in jouw rol kan doen in het kader van valpreventie.
Ook het geven van goede voorlichting over medicatiegebruik vanuit de apotheek wordt besproken. Hoe kun je adviseren over het voorkómen van vallen en doorverwijzen naar andere zorgverleners.

Wat kun je na de cursus?

  • signaleren welke patiënten een verhoogd valrisico hebben;
  • valpreventie meenemen in de uitgiftegesprekken;
  • extra service verlenen aan patiënten die een verhoogd valrisico hebben.

De cursus bestaat uit een e-learning en een bijeenkomst van 2,5 uur, en heeft een omvang van 5 SBU. Deze cursus bezit het SANA-keurmerk.

Deze cursus kun je volgen als team in de vorm van een incompany cursus, op een moment en locatie wat jullie het beste past. Regelmatig verzorgen wij open inschrijvingscursussen. Je ziet deze verschijnen in de ‘agenda’ op onze website. De open inschrijvingscursussen van dit onderwerp gaan door bij een minimum van 5 deelnemers.

Aanmelden

Op dit moment zijn er geen data gepland. Mocht je interesse hebben in deze cursus neem dan contact met ons op.

Incompany

Deze cursus kun je volgen met je team in je eigen apotheek. Neem contact op met een van onze adviseurs en vraag naar de mogelijkheden.

Over deze cursus

Over deze cursus

  • Kosten: 195
  • SBU: 5