Subsidieaanvraag Praktijkleren derde leerweg: vanaf 3 januari a.s

22-12-2021
Subsidieaanvraag Praktijkleren derde leerweg: vanaf 3 januari a.s

Het is nu ook mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een BBL’er die via de derde leerweg is opgeleid tot apothekersassistent en bij wie de stageperiode in 2021 is afgerond.

Subsidiebedrag?
Maximaal 2.700 euro voor de eerste 40 weken begeleiding. Bij overschrijden van het beschikbare budget wordt de kaasschaafmethode toegepast: het bedrag van de aanvraag wordt in dat geval procentueel verminderd tot het niveau van het beschikbare budget.

Wanneer aanvragen?
De eerste (van de vijf) aanvraagronde start op 3 januari 2022 om 9:00 uur en loopt tot en met 31 januari 2022 17:00 uur. Je dient de aanvraag binnen een jaar na afronding van de stageperiode te hebben gedaan.

Hoe?
Digitaal aanvragen via het eLoket: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-praktijkleren-de-derde-leerweg via het kopje ‘Aanvragen’.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De opleiding is gestart na 1 januari 2021
  • De apotheek is een erkend leerbedrijf
  • Vereiste administratie kunnen verstrekken (klik hier voor handige formats)

Check de voorwaarden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-praktijkleren-de-derde-leerweg/voorwaarden

Wat is de derde leerweg?
Er zijn in principe drie leerwegen voor de opleiding tot Apothekersassistent. De meest bekende zijn de BOL (Beroepsopleidende leerweg) en de BBL (Beroepsbegeleidende leerweg). Daarnaast is er de derde leerweg, die vaak wordt gevolgd door werkzoekenden of werkenden die werkeloos dreigen te raken. Aanbieders zijn veelal particuliere opleiders zoals Capabel, NCOI, NTI, etc.

Bekijk hier de overige subsidiemogelijkheden.