Stage-/leerlingbegeleiding (Online training)

Open inschrijving
Medewerker
Instroom nieuwe collega's

Het begeleiden van stagiaires in de apotheek is een belangrijke taak. De nieuwe collega’s zijn hard nodig! Het doel van deze training is stagebegeleiders te bekwamen in het professioneel begeleiden van stagiaires en inzicht te geven in het proces van het opleiden, coachend begeleiden en beoordelen. 

In de bijeenkomsten worden diverse methoden en technieken besproken en geoefend, die gebruikt kunnen worden bij het coachend begeleiden en opleiden van een stagiaire. Bewustzijn van de invloed van eigen houding en gedrag van jou op het begeleidingstraject is een belangrijk onderdeel van de training.

Programma

Dag 1:

 • Wat zijn jouw taken/rol als stagebegeleider
 • Wat mag je verwachten van je stagiaire
 • Kwalificatiedossier Apothekersassistent nader toegelicht
 • Wat is jouw kracht en valkuil als stagebegeleider
 • Onboarding, startgesprek/introductiegesprek (leerstijlen Kolb)
 • Planning en evaluatiemomenten
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Eigen leerbehoefte in kaart brengen, doelen stellen en resultaten beschrijven
 • Voortgang: feedback en feedforward en leren
 • Leerklimaat: ondersteunen in het ontwikkelproces
 • Terug- en vooruitkijken

 Dag 2:

 • Casuïstiek behandelen
 • Eigen leerbehoefte: stand van zaken en verder
 • Theorie kort herhaald
 • Probleemoplossend gesprek in 10 stappen
 • Coachend begeleidingsgesprek; GROW-model
 • Motiverende gesprekken voeren
 • STARR-methode (reflecteren, slechtnieuwsgesprekken, valkuilen)
 • De stoel, omgaan met weerstand en verzuim
 • Afronden en evalueren

Tijdens de twee  online bijeenkomsten wordt er veel geoefend, worden opdrachten uitgewerkt en is er ruimte om ervaringen te delen.

Na afloop van deze training kun je:

 • een stagiaire die in de apotheek stageloopt begeleiden in haar leerontwikkeling, waarbij je oog houdt voor de leer- en ontwikkelbehoefte
 • verschillende gespreks- en coaching technieken toepassen
 • de stagiaire binden en boeien voor het vak en perspectief bieden op een succesvol vervolg van de studie

Een e-learning maakt onderdeel uit van deze training. 

 

Over deze cursus

Over deze cursus

 • Kosten: 360
 • SBU: 15
 • Bijeenkomsten: 2