Speel in op ontwikkelingen

Speel in op ontwikkelingen

Met een bedrijfsopleidingsplan (BOP) is een apotheek goed op de toekomst voorbereid. Welke in- en externe ontwikkelingen zijn belangrijk voor de apotheek en wat betekent dat voor de benodigde kwaliteiten van de medewerkers?

Bij een bedrijfsopleidingsplan bepaal je welke huidige en toekomstige ontwikkelingen van belang zijn en worden voor op de apotheek. Vervolgens stel je vast welke kwaliteiten medewerkers nodig hebben om goed op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen. Daaruit vloeien ook de benodigde leeractiviteiten voort waarmee elke medewerker en het apotheekteam als geheel klaar zijn voor de toekomst.

Een bedrijfsopleidingsplan is een onderdeel van kwaliteitscertificering. De SBA heeft een handig, interactief formulier ontwikkeld dat apotheken ondersteunt bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan. Het stimuleert de apotheek ook na te denken over verschillende manieren van leren.

Voorbeeld: Werkdruk verminderen

Apotheker Jan Sijpkens vindt de werkdruk in zijn apotheek te hoog en wil deze verminderen. Hij start met een onderzoek naar de acties en/of verbeteringen die daarvoor nodig zijn onder het personeel. Medewerkers die nog niet goed kan omgaan met stress biedt hij een assertiviteitstraining of training stressmanagement aan. De agressie aan de balie blijkt een grote stressbron te zijn. Hij besluit daarover in de apotheek zelf maatregelen treffen en medewerkers te trainen in het omgaan met agressie. Het eerste neemt hij op in het persoonlijk ontwikkelingsplan, het tweede in het bedrijfsopleidingsplan.

"Bekijk waar kracht en passie liggen"

Aleid Budding, SBA-projectleider Opleidingen: "Een bedrijfsopleidingsplan start met twee vragen van de apotheker: welke kant wil ik op met deze apotheek en wat vind ik belangrijk? En vervolgens: hoe bereik ik dit doel? Het is belangrijk de medewerkers hierbij te betrekken en te bekijken waar hun kracht en passie liggen. Dit werkt motiverend voor het team en leidt tot minder ziekteverzuim, meer rendement en kwaliteit. Zodra je weet wat de kracht en passie van je medewerkers zijn, bepaal je wat het team nodig heeft om zich verder te kunnen professionaliseren. En hoe medewerkers elkaar kunnen aanvullen en versterken."

Voordelen werknemer: In een op ontwikkeling gerichte apotheek is er ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid en voor de ontwikkeling van de medewerker.

Voordelen leidinggevende: Je geeft leiding aan gemotiveerde medewerkers die graag voor je willen (blijven) werken.

Bekijk ook