Slim Werken

SBA ontzorgt en biedt HR-oplossingen voor HKZ-certificering voor apotheken. Hier vind je eenvoudig wat je zoekt zodat je slim om kan gaan met je kostbare tijd.   

Uitgelicht

Wettelijke aanpassingen van de RI&E

Per 1 juli 2017 heeft er een herziening plaatsgevonden in de Arbowet. De branchespecifieke Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de SBA is hierop aangepast.

De vragen hebben betrekking op het basiscontract met de bedrijfsarts en het toewijzen van een preventiemedewerker.

 

LinkedIn-groep Apotheek en werkdruk

Wil je meer weten over werkdruk en hoe je daar mee omgaat? Meld je dan nu aan voor de LinkedIn-groep Apotheek en werkdruk. Hier lees je meer over werkdruk en gerelateerde onderwerpen en krijg je tips. Heb je zelf vragen? Stel ze in deze groep en leer hoe anderen het aanpakken.

Kennisbank

Er komen continu veel veranderingen op je apotheek af. Met de informatie uit de vernieuwde kennisbank blijf je altijd op de hoogte van actuele zaken. Je vindt hier filmpjes en informatie over verschillende onderwerpen die spelen in en rondom de apotheek.

Resultaten Werkdrukonderzoek Branche openbare apotheken

Uit analyses van dit rapport blijkt dat de werkdruk met name negatief beïnvloed wordt door de aanwezigheid van stressbronnen in het werk. De volgende stressbronnen hebben op volgorde van belangrijkheid de sterkste invloed op het ontstaan van werkdruk bij medewerkers:

1. geestelijke belasting
2. werk- en rusttijden
3. ontwikkelingen in het apotheekwerk
4. regelmogelijkheden
5. emotionele belasting
6. agressie en geweld