SBA-planningstool

De SBA-planningstool  

Het verlofregistratiesysteem Uren in Balans is vervangen door de SBA-planningstool. Reden hiervoor is de behoefte vanuit de branche naar een vernieuwd systeem dat voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat er snel en praktisch geroosterd kan worden en dat gewerkte uren volgens JUS worden geregistreerd. Het maken van en werken met losse roosters is daardoor niet meer nodig. Vanzelfsprekend is de tool ingericht volgens de normen van de cao.

 Een aantal voordelen op een rij:

  • de SBA-planningstool is veel meer dan alleen een systeem voor verlofurenregistratie. Er zijn meer functies en opties beschikbaar en het programma is breder ingericht,
  • met het gebruik van de SBA-planningstool heb je volledige regie over rooster, verlof- en urenregistratie, verlofsaldi en de JUS uren,
  • het systeem beschikt over een medewerkers-app om verlofaanvragen in te dienen, roosters inzichtelijk te maken, maar daarnaast kan je als werkgever hierin ook berichten sturen. Medewerkers kunnen daarnaast ook diensten ruilen,
  • het is mogelijk om achteraf de gewerkte en niet gewerkte uren (verlof) in te zien, aan te passen en accorderen waarna er een export kan worden gemaakt van de gewerkte uren voor de salarisadministratie,
  • het is mogelijk om verschillende soorten (financiële) rapportages op bedrijfsniveau en lokaal niveau uit het systeem te halen,
  • het is mogelijk om medewerkers zelf gewerkte uren te laten registreren met hun mobiele telefoon.

De SBA-planningstool is dus veel breder in functionaliteit dan het verlofregistratiesysteem Uren in Balans, het is zeer gebruiksvriendelijk en sluit aan bij de wensen van de apotheek van tegenwoordig.

Wil je meer weten over het systeem of de mogelijkheden om er gebruik van te gaan maken? Stuur dan een e-mail aan:

support@sba.zendesk.com

Dit product is mede tot stand gekomen met behulp van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.