Menu

RiFaS

Steeds meer worden bereidingen uitbesteed aan bereidingsapotheken of aan ziekenhuizen in de buurt. Dat betekent niet dat werkgever en werknemers in de weinig- of niet bereidende apotheek niets meer over bereiden en over arbeidsomstandigheden (Arbo) hoeven te weten. Het op peil houden van de vakinhoudelijke kennis is van groot belang, ook omdat vrijwel alle apotheken zich bezighouden met ‘voor toediening geschikt maken’ (VTGM). RiFaS biedt ook hierbij ondersteuning.

RiFaS is een webapplicatie die voor elke bereiding adviseert over het minimaliseren van eventuele gezondheidsrisico’s. RiFaS is in 2006 door de SBA en KNMP ontwikkeld en wordt nu bekostigd door de SBA, waardoor alle apotheken deze webapplicatie gratis kunnen gebruiken. Alle gevaareigenschappen van alle stoffen uit het LNA zitten in RiFaS. Daarnaast telt het programma zeven belangrijke richtlijnen. 

Bereiden tijdens zwangerschap of bereiden met een kinderwens is aan speciale regelgeving verbonden. Klik hiernaast bij de links om direct naar de RiFaS te gaan.

  • Ik weet hoe ik zonder risico's kan omgaan met gevaarlijke stoffen in de apotheek

    - Apotheker Ibrahim
RiFaS