RiFaS

RiFaS is een webapplicatie die voor elke bereiding adviseert over het minimaliseren van eventuele gezondheidsrisico’s. RiFaS is in 2006 door de SBA en de KNMP ontwikkeld en wordt nu bekostigd door de SBA, waardoor alle apotheken deze webapplicatie gratis kunnen gebruiken. Alle gevaareigenschappen van alle stoffen uit het LNA zitten in RiFaS. Daarnaast telt het programma zeven belangrijke richtlijnen.

Het op peil houden van de vakinhoudelijke kennis is van groot belang, ook omdat vrijwel alle apotheken zich bezighouden met ‘voor toediening geschikt maken’ (VTGM). RiFaS biedt ook hierbij ondersteuning.

Bereiden tijdens zwangerschap of bereiden met een kinderwens is aan speciale regelgeving verbonden. Klik hiernaast bij de links om direct naar de RiFaS te gaan.

Dit product is mede tot stand gekomen met behulp van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • Ik weet hoe ik zonder risico's kan omgaan met gevaarlijke stoffen in de apotheek

    - Apotheker Ibrahim
RiFaS