RI&E en Arbocatalogus weer klaar voor de toekomst

22-06-2021
RI&E en Arbocatalogus weer klaar voor de toekomst

De SBA is op dit moment bezig het RI&E-instrument en de Arbocatalogus te herzien, zodat deze weer voldoen aan de recente wet- en regelgeving. Hieronder lees je wat de status is en wat je als werkgever nu al kunt doen.

Status RI&E
De RI&E helpt bij het inventariseren van alle risico’s en gevaren op de werkvloer. Ook besmetting met het Covid-19 virus en thuiswerken horen daar bij. Deze zijn in de actualisatie meegenomen. Na akkoord van de cao-partijen zal het Steunpunt RI&E de geldende erkenning van de RI&E verlengen. Op de site van SBA vind je nu al de geactualiseerde versie van de RI&E.

Status Arbocatalogus
Ook de Arbocatalogus is grondig herzien. De benodigde wijzigingen worden nu doorgevoerd, waarna ook de geactualiseerde Arbocatalogus wordt voorgelegd aan cao-partijen. Vervolgens wordt deze ter toetsing aangeboden aan de Inspectie SZW.

Het is bekend dat zowel het steunpunt RI&E als de Inspectie SZW momenteel lange wachttijden hebben voor het verlengen van erkenningen. Via deze pagina en onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zorgplicht werkgever blijft!
Ook nu al heeft u als werkgever zorgplicht voor de risico’s van Covid-19 en thuiswerken (plaatsonafhankelijk werken). De Handreiking Anderhalvemeterapotheek van de KNMP biedt concrete handvatten voor het inrichten van de praktijk binnen de kaders van de RIVM maatregelen. Toepassing van deze handreiking is echter niet voldoende in geval van een toetsing door de inspectie SZW (Arbeidsinspectie). Het is ook noodzakelijk de risico’s binnen de apotheek in kaart te brengen en te verwerken in het plan van aanpak. 

Tip: Informatie over de maatregelen die u kunt treffen tegen de risico’s van Covid-19 vindt u op de site van Steunpunt RI&E en de KNMP. De richtlijnen voor plaatsonafhankelijk werken zijn beschreven in afdeling 10 van het Arbobesluit.