Menu
Menu

Geroddel op de werkvloer

Naast het feit dat mijn collega’s en ik een ander manier hebben van met elkaar omgaan en een ander beeld hebben bij klantvriendelijkheid is er nog een probleem op het werk. Althans ik zie het als een probleem. Ik vind namelijk dat er veel wordt geroddeld in het team. Veelal gaat het over 2 collega’s. Beide collega’s zijn wat ouder en het is het groepje jongere collega’s die over hen roddelt. Dat ze langzamer zijn, het werk niet goed doen enz. Maar ja, wie zegt dat als ik er niet ben het niet over mij gaat? Ik vind dat het roddelen een negatieve invloed heeft op de sfeer. Er is geen onderling vertrouwen en het lijkt wel een afreken cultuur. Voor mij is een team waar sprake is van onderling vertrouwen heel belangrijk voor mijn werkplezier. Maar mijn werkplezier wordt steeds minder…….

Roddelen heeft een positieve en een negatieve kant. In het ergste geval is het kwaadspreken. Van Dale definieert roddelen als " praten over derden in ongunstige zin ". In organisaties wordt roddelen over het algemeen niet als positief bestempeld, omdat het gevolgen heeft voor de werksfeer en werkprestaties. Toch maken werknemers, ook leidinggevenden, zichzelf schuldig aan roddelen.

Maar waarom roddelen wij? Omdat we bij de groep willen horen, solidariteit willen creëren (het wij-gevoel), maatjes willen worden, bevestiging zoeken, informatie willen uitwisselen, toetsen van elkaars meningen, elkaars positie bepalen, status, machtsposities creëren of gewoon tijd verdrijven.

Het lijkt zo onschuldig. Even een praatje maken met een collega die je goed kent. Maar het gaat de verkeerde kant op als je namen noemt. Of als je over lastige situaties praat die je nog niet met de betreffende collega zelf besproken hebt. Dan wordt het roddel en achterklap.

Roddelen draagt bij aan een onveilig werkklimaat en een slechte werksfeer. Angst gaat overheersen.

Vandaag?
Als je collega iets kritisch over een ander zegt, vraag dan of de persoon in kwestie dit al weet. Of geef op het moment dat iemand tegen je begint te roddelen aan dat het op roddelen lijkt en vraag of dat de bedoeling is. Aanvullend kun je aangeven dat je niet mee wilt doen met roddelen.

Morgen?
Als je echt goed wilt samenwerken, is feedback geven onmisbaar. Durf je niks te zeggen, dan lopen frustraties op. Bovendien kunnen roddels uit de hand lopen en op een nare manier terugkomen bij de persoon over wie het gaat. Voromeer tips over ht geven van feedback kun je op de kennisbank de tegel "Elkaar aanspreken op gedrag" eens lezen.

Maak het bespreekbaar bijvoorbeeld in het werkoverleg. Benoem dat je merkt dat er geroddeld wordt en vraag of de andere collega’s dat herkennen.