Menu
Menu

Pesten op het werk

Regelmatig word ik uitgelachen door mijn collega’s in de apotheek. Ik hoef me maar te verspreken tijdens een  vergadering en mijn collega’s liggen in een deuk. Er worden ook vaak grapjes over mij gemaakt. Dit gebeurt vaak achter mijn rug om bijvoorbeeld als ik aan de balie sta te helpen. Ze gaan vaak over hoe ik er uit zie. Ik zie er anders uit dan mijn collega’s. Ik geef niets om kleding en make up.  Ik ben vooral heel praktisch ingesteld. Kleding moet vooral makkelijk zitten en make up draag ik niet. Als je naar de meeste collega’s kijk die zien er inderdaad anders uit. Zij besteden meer tijd aan hun uiterlijk. Maar geeft ze dat het recht grapjes over mij te maken en mij uit te lachen? Steeds vaker ga ik met tegenzin naar mijn werk.

Humor is belangrijk voor een goede werksfeer en versterkt de groepsband. Het wordt een ander verhaal als steeds dezelfde persoon het middelpunt van negatieve aandacht is. Pesten is iets anders dan een grapje of een plagerijtje op z'n tijd.

“Onder pesten wordt verstaan: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen.”

Er zijn verschillende vormen van pesten:

 • Sociaal isoleren. Voorbeeld: iemand niet meevragen voor de lunch of teamuitjes of iemand tijdens gesprekken of vergaderingen opzettelijk negeren.
 • Het werk onaangenaam of moeilijk maken. Voorbeeld: iemand kleineren, belangrijke telefoontjes niet doorgeven.
 • Bespotten. Voorbeeld: iemand bespotten om diens uiterlijk, de manier waarop hij zich gedraagt, praat, loopt of kijkt. Maar ook om iemands seksuele voorkeur, hobby of thuissituatie.
 • Roddelen. Voorbeeld: achter de rug van de ander steeds alleen de negatieve kanten van die persoon bespreken.
 • Dreigen. Voorbeeld: collega’s die dingen zeggen als 'we zullen je na werktijd wel een lesje leren", maar ook de leidinggevende die een medewerker dreigt met ontslag.
 • Fysiek geweld. Voorbeeld:  ‘Per ongeluk’ iemand een duwtje geven of opsluiten, met een potlood iemand prikken of rake tikken uitdelen.

Gepest worden heeft vaak een grote impact met veel gevolgen. Pesten belemmert het functioneren van mensen. Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk:

 • Psychosomatische klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, maag- en darmklachten, trillen, transpireren, hartkloppingen, gespannenheid en slaapproblemen.
 • Verminderd zelfvertrouwen
 • Verhoogde bloeddruk 
 • Verminderde nachtrust
 • Niet (durven) presteren
 • Passiviteit
 • Grotere kans op het ontwikkelen van een depressie 
 • Risico op het ontwikkelen van het Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS)

Wat kun je vandaag tegen pesten doen?
Het is verstandig om niet te lang te wachten en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.
Wees open en eerlijk en leg je collega uit wat het pestgedrag met jou doet. Hoe moeilijk het ook is, het is wel belangrijk om je grenzen aan te geven en voor jezelf op te komen. Hoe langer je pesten tolereert, hoe langer het duurt. Een assertieve houding betekent dat je opkomt voor jezelf en dat je op een rustige toon aangeeft dat je het gedrag van de ander niet accepteert.

Wat kun je morgen tegen pesten doen?
Stopt het pestgedrag niet nadat je het bespreekbaar hebt gemaakt, stel dan je leidinggevende op de hoogte. De kans bestaat dat hij of zij niet weet wat er gaande is. Vind je het niet prettig om het met je leidinggevende te bespreken of neemt je leidinggevende je probleem niet serieus, zoek dan iemand anders op binnen het bedrijf met wie je het ongewenste gedrag kunt bespreken. Denk aan een collega, vertrouwenspersoon (neem hiervoor contact op met de servicedesk van de SBA), P&O adviseur of bedrijfsarts.