Partnerverlof

21-06-2021
Partnerverlof

Wist je dat je vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof van 5 weken kunt aanvragen?
Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij. 

 

Partnerverlof/aanvullend geboorteverlof
Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. Minimaal 4 weken voor je het aanvullende geboorteverlof wilt laten ingaan, moet je dat melden aan je werkgever. Dat doe je met een brief of e-mail. Voordat je het aanvullende verlof opneemt, moet je het geboorteverlof voor partners opnemen. Je moet het aanvullende geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Je kunt alleen aanvullend geboorteverlof krijgen als je kind op of na 1 juli 2020 geboren is.

Je werkgever kan het verlof tot 2 weken van tevoren nog veranderen. Maar alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Hij kan bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. Dat mag alleen in overleg met de werknemer.

Je werkgever kan namens jou de uitkering voor het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij het UWV. Dit kan vanaf 4 weken voor het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na de laatste verlofdag. Je werkgever heeft daar de geboortedatum van het kind voor nodig.

Meer informatie? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof.

Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met onze SBA Servicedesk: servicedesk@sbaweb.nl of 0900 722 26 77 (1 ct/min).