Osteoporose

E-learning
Medewerker
Vakgerichte ontwikkeling

Letterlijk betekent osteoporose: bot met gaten, poreus bot. Er zijn momenteel meer dan 1 miljoen mensen met osteoporose in Nederland. Jaarlijks breken ruim 105.000 mensen ouder dan 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose. Osteoporose ontstaat als er meer bot wordt afgebroken dan wordt aangemaakt. Hierdoor is het bot brozer en breekt het sneller. 

Het is moeilijk om aan te geven wie wel osteoporose krijgt en wie niet. Toch zijn er bepaalde factoren aan te wijzen die een belangrijke rol kunnen spelen in het krijgen van osteoporose. Kun jij jouw patiënten die verhoogd risico lopen, gericht preventie-advies geven? 
Een behandeling bij osteoporose duurt in principe vijf jaar, eventueel verlengd tot maximaal tien jaar. Uit onderzoek blijkt dat circa 50 procent van de patiënten na een jaar gestopt is met de orale bisfosfonaten. Dat is nogal wat! ook hier ligt een belangrijke taak voor jou als apothekersassistent.

Je gaat onder andere met deze onderwerpen aan de slag:

1. Wat is osteoporose?

 • Botaanmaak versus botafbraak
 • Dexa-onderzoek

2. Oorzaken en risicofactoren

 • Beínvloedbare én niet-beïnvloedbare factoren
 • Ziekte en aandoeningen
 • Verhoogd risico door geneesmiddelen

3. Medicatie bij osteoporose

 • Calcium en calciumpreparaten
 • Vitamine D
 • Geneesmiddelen en therapietrouw

In deze e-learning doorloop je op je binnen 3 weken de theorie, ondersteund door video's en casuïstiek. Je sluit de e-learning af met een toets. Wanneer je minimaal 70% van de vragen goed hebt beantwoord, ontvang je een certificaat. Deze e-learning heeft een omvang van 3,5 SBU. Deze cursus bezit het SANA-keurmerk.

Wil je dit onderwerp liever als apotheekteam oppakken? Dat kan! Bekijk onze incompany ‘Casuïstiekbespreking in de apotheek’ voor meer informatie.

Deze scholing is mede tot stand gekomen met behulp van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanmelden

Om deze e-learning te volgen meld je je hier aan.

Over deze cursus

Over deze cursus

 • Kosten: 25
 • SBU: 3.5
 • Bijeenkomsten: Niet van toepassing