Onderzoek Sectoranalyse openbare apotheken afgerond

10-07-2021
Onderzoek Sectoranalyse openbare apotheken afgerond

In opdracht van Cao-partijen voerde de SBA dit voorjaar de Sectoranalyse openbare apotheken uit. De uitkomsten daarvan vormen de verplichte onderbouwing voor een MDIEU-subsidieaanvraag voor de hele apotheekbranche. Deze regeling biedt belangrijke kansen voor de hele branche. Voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van eerder uittreden voor medewerkers die dat willen. Nu het onderzoek is afgerond, bereidt SBA de rapportage naar de sector voor.

Wat is MDIEU?
De MDIEU-subsidieregeling stelt de komende vijf jaar aanzienlijke subsidiebedragen beschikbaar voor initiatieven die werkgevers ondersteunen bij het arbeidsmarktfit houden van hun medewerkers. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor uitkeringen aan werknemers die voor de AOW-leeftijd willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Met deze regeling steunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

De Sectoranalyse openbare apotheken
Het uitvoeren van een sectoranalyse is een voorwaarde om een subsidieaanvraag in te dienen. De analyse geeft niet alleen een goed beeld van de huidige situatie in de branche, maar schetst ook de verwachte ontwikkelingen in de komende vijf jaar op het gebied van de apotheekorganisaties en hun personeelsbestand, de aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en werkveld, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de uitdagingen en inspanningen van werkgevers op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van de sectoranalyse zijn niet alleen belangrijk voor de subsidieaanvraag, maar bieden ook waardevolle stuurinformatie voor iedereen die werk wil maken van een toekomstbestendig personeelsbestand.

Wie doen er mee?
De SBA is regisseur van de uitvoering van de sectoranalyse in opdracht van de ASKA, de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apotheken (voorheen VZA), FNV en CNV. Natuurlijk is ook de KNMP nauw betrokken. Voor het verzamelen van alle informatie maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande gegevens bij o.a. PMA, KABIZ en de SBA. De werkgeversenquête is een onmisbaar onderdeel van het onderzoek. Zo’n 400 werkgevers vulden hem in. Tijdens twee werksessies met vertegenwoordigers van werkgeverspartijen zijn de onderzoeksresultaten besproken. Samen met de onderzoekers brachten zij in kaart waar in onze branche de belangrijkste knelpunten en kansen liggen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Wanneer hoor je meer?
Na de zomer delen we de opbrengsten en conclusies van het onderzoek met de branche. Tijdens interactieve bijeenkomsten presenteren we de resultaten en horen we graag hoe jullie naar de thema’s kijken.  Mede op basis van die input stellen we een subsidieaanvraag samen voor initiatieven waar de hele branche haar voordeel mee kan doen. We houden je op de hoogte!

Meer weten?
Voor vragen over dit onderwerp kun je contact op nemen met SBA, via servicedesk@sbaweb.nl.