Menu
Menu

Onderhandelingsresultaat Cao Apotheken naar de achterban

Onderhandelingsresultaat Cao Apotheken naar de achterban

Op de website van de KNMP is te zien dat FNV, CNV en de werkgeversverenigingen VZA en ASKA op 5 januari 2021 een onderhandelingsresultaat bereikten. Zij publiceerden daarover een gezamenlijke verklaring.

Hier kun je het onderhandelingsresultaat downloaden: Onderhandelingsresultaat Cao Apotheken.

In het resultaat zijn de volgende zaken opgenomen:

  • De cao 2019 – 2021 wordt aangemerkt als een ‘tussen-cao’ met een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.
  • De salaristabellen van de cao Apotheken 2017-2019 worden structureel met 2,25% verhoogd op 1 mei 2021 met de volgende uitwerking.
  • Per 1 mei 2021 worden de lonen met 2,25% verhoogd. Werkgevers die reeds een verhoging hebben toegepast op de salarisschalen in het jaar 2020 vullen het reeds verhoogde loon per 1 mei 2021 aan tot de afgesproken verhoging van 2,25%. Daarmee is per 1 mei 2021 voor alle werknemers die vallen onder de cao, het loon met hetzelfde percentage aangepast. Dit is noodzakelijk omdat de cao Apotheken een standaard-cao is, waar niet negatief of positief van mag worden afgeweken. Per 1 mei 2021 krijgt iedere werknemer per saldo dezelfde loonsverhoging.

De vakorganisaties en de werkgeversverenigingen zullen dit gezamenlijk bereikte onderhandelingsresultaat aan hun leden voorleggen. Zodra er een onderhandelingsakkoord bekend is en daar een algemeen verbindend verklaring (AVV) voor is dan zal het Cao-secretariaat daarover nader berichten.
(Bron: www.knmp.nl).

Hier kun je het nieuwsbericht op de KNMP-website bekijken.

Bekijk de meest actuele vragen die de SBA over deze tussen-cao ontvangt met ons antwoord hier!