De Cao-Apotheken 2022/2024 is algemeen verbindend verklaard (AVV)

15-09-2022
De Cao-Apotheken 2022/2024 is algemeen verbindend verklaard (AVV)
 

Dat betekent dat de cao-afspraken wordt opgelegd aan alle werkgevers en hun medewerkers. Ook de werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie die deze cao hebben afgesloten.

De CAO-Apotheken is altijd al een standaard-cao. Wanneer een cao een standaard karakter heeft (standaard-cao) dan zijn partijen gebonden aan de gemaakte afspraken in de betreffende cao. Zij mogen niet ten nadele van de werknemer afwijken van de cao, maar ook niet in het voordeel van de werknemer.

Ga hier naar de huidige cao.