Menu
Menu

Mijn zelfbeeld!

Ik ben me eigenlijk helemaal niet bewust van mijn zelfbeeld. Ik sta er nooit zo bij stil. Ik weet van mezelf eigenlijk niet eens echt wat mijn kwaliteiten zijn. We hebben het er ook niet echt over in de apotheek. Ik hoor de “jongere” assistentes het er wel over hebben; die zijn daar op school ook mee bezig. Dat heb ik nooit gehad. Toch is het wel goed om het voor jezelf helder te hebben. Ook wil ik wel inzicht hebben in de punten waar ik niet zo goed in ben. Daar heb ik overigens wel wat meer gevoel bij. Best gek eigenlijk: je weet vaak beter wat je niet kan dan wat je wel kan. Dat kun je ook gebruiken bij de taakverdeling in je werk. Hoe kom ik achter mijn kwaliteiten en mijn valkuilen?


Wanneer het gaat over kernkwaliteiten dan gaat het over kwaliteiten die je het meest typeren. Het zijn persoonskenmerken of karaktereigenschappen. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die niet aan te leren zijn. Je kunt kernkwaliteiten echter wel ontwikkelen. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn bijvoorbeeld daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, moed, ontvankelijkheid, ordelijkheid, invoelingsvermogen, enzovoort. Met deze kernkwaliteiten kun je iemand als persoon typeren, waardoor je gelijk een bepaald beeld hebt van iemand. Bijvoorbeeld: “Jasmine is heel nauwkeurig, vriendelijk en behulpzaam.”
Vaak hebben mensen onvoldoende inzicht in hun eigen kwaliteiten. Ze zijn zich onvoldoende bewust van de kwaliteiten waarover ze beschikken. Doorgaans beschikken mensen over meer kwaliteiten dan ze zelf denken.

Vandaag?
Doe de volgende test om inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten. Vraag je af bij de uitkomst of het herkenbaar voor je is en bedenk eens praktijkvoorbeelden bij deze kwaliteiten. Kun je ze onderbouwen?

Morgen?
Bespreek ieder zijn kwaliteiten eens in het team. Laat je collega’s ook aangeven wat zij als jouw kwaliteiten zien (en wat ze in je waarderen). Je kunt dit bijvoorbeeld op de volgende manier doen:

  • Hang een flipover op en zet daarbij in kolommen of rijen alle namen van je team.
  • Iedereen bedenkt minimaal één kwaliteit per collega uit het team.
  • Schrijf die op een post-it met in je achterhoofd de vraag: 'Wat waardeer jij altijd zo enorm in deze collega?'
  • Loop langs de flipovers met de namen van de collega’s en plak de post-its met kwaliteiten bij de namen.
  • Lees vervolgens de kwaliteiten die bij jouw naam zijn opgeschreven. 
  • Stel eventueel vragen ter verduidelijking en bedank de collega's.