Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Tevreden medewerkers en leidinggevenden hebben meer werkplezier, zijn productiever én leveren betere dienstverlening. Het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) van de SBA brengt de tevredenheid van je apotheekteam in kaart. En het is nog geschikt voor de HKZ-certificering ook!

Meten is weten
Meer nog: meten is winst! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft in een heldere rapportage zicht op de sterke punten en de ontwikkelpunten van je organisatie. Hoe gemotiveerd en betrokken zijn je teamleden? Wat kun je doen om de motivatie te vergroten en zo te werken aan samenwerking, klantgerichtheid, onderlinge communicatie en waardering? Het uitvoeren van een MTO is een eerste stap op weg naar antwoorden. Door op een gestructureerde, objectieve manier informatie op te halen bij de teamleden, kom je precies te weten wat de sleutels zijn tot succes en verdere verbetering. En je kunt zien hoe je organisatie ervoor staat in vergelijking met die van andere apotheken in Nederland. Het MTO is helemaal toegespitst op de praktijk van zelfstandige apotheken en wordt al door ruim 300 apotheken toegepast.

Burn-outscan opgenomen in MTO
Door de coronacrisis kampen veel meer Nederlanders met burn-outklachten. Volgens onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out zijn er 4 miljoen ‘verborgen burn-outs’: mensen die binnen een half jaar dreigen uit te vallen als er niets verandert.

Door er tijdig bij te zijn, is erger te voorkomen. Om die reden is nu in het MTO (optioneel) een beproefde burn-outscan (BAT, KU Leuven) opgenomen. Met een stoplichtmodel wordt duidelijk welk percentage van de medewerkers burn-outklachten heeft. Op een laagdrempelige manier wordt zo het risico zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Deze uitbreiding van het MTO is optioneel en kosteloos.

Meer weten en aanmelden?
De kosten om een MTO te laten uitvoeren zijn per apotheek € 295,- (exclusief BTW), ongeacht of de apotheek wel of niet onder de Cao Apotheken valt. De Onderzoek & Innovatiegroep verzorgt de uitvoering van het MTO.Heb je vragen over het onderzoek of de aanmelding, dan kun je mailen naar Kees van Heuveln via kees@onderzoek-innovatiegroep.nl of bellen naar 038 420 21 30.

Ga naar het aanmeldformulier voor MTO