Menu

Masker 19

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen in Nederland vanaf 1 mei 2020 melding doen bij de apotheek via het codewoord ‘Masker 19’. Met dit codewoord geeft de patiënt aan dat hij/zij slachtoffer is van huiselijk geweld.

De afspraken over het codewoord zijn in Nederland gemaakt tussen de KNMP, het ministerie van VWS en het ministerie voor Rechtsbescherming.

Het codewoord is bedoeld voor slachtoffers die niet naar een andere veilige plek kunnen om huiselijk geweld te melden. Door de coronamaatregelen werken en leven mensen meer thuis. Gezinnen brengen veel tijd met elkaar door en dat kan tot spanningen leiden, met mogelijk fysiek, psychisch of seksueel geweld als gevolg. Veel slachtoffers zijn daardoor uit beeld bij huisartsen, leerkrachten en eventuele andere ondersteuning/begeleiding. Bovendien zijn slachtoffers veel thuis met de geweldpleger, waardoor het lastig is om te bellen naar Veilig Thuis of andere hulpverleners.

In de apotheek, één van de weinige zorgverleners die nog open is, kan je vrij laagdrempelig binnen lopen. Slachtoffers kunnen bij de apotheek mondeling of schriftelijk gebruikmaken van het codewoord en daarmee een melding doen. Wanneer een melding wordt gedaan in een apotheek, dan wordt de melding door de apotheek doorgespeeld naar Veilig Thuis.

Om te ondersteunen bij een melding 'Masker 19', heeft de SBA een e-learning ontwikkeld, zie de link hiernaast. Ook heeft de KNMP stroomschema’s ontwikkeld over hoe een dergelijke melding af te handelen, te vinden onder de link 'Huiselijk geweld melden bij de apotheek' op deze pagina.