Menu

Leerlingbegeleiding

Incompany
Open inschrijving
Medewerker
Instroom nieuwe collega's

Het begeleiden van leerlingen op de werkplek is een belangrijke taak in de apotheek. Het doel van deze cursus is leerlingbegeleiders bekwaam te maken in het kunnen, willen en durven begeleiden van leerlingen, en inzicht te geven in het proces van het begeleiden van een leerling. 

In de bijeenkomst worden diverse methoden en technieken besproken en geoefend, die gebruikt kunnen worden in het coachend begeleiden van een leerling. Om een leerling te kunnen begeleiden zal de leerlingbegeleider ook naar zichzelf moeten kunnen kijken en weten hoe het eigen gedrag van invloed kan zijn op de begeleiding van de leerling.

Na afloop van deze cursus kun je:

  • een leerling die in de apotheek stage loopt begeleiden in haar leerontwikkeling, waarbij je oog houdt voor de leer- en ontwikkelbehoefte van de stagiair;
  • verschillende gespreks- en coachingstechnieken toepassen.

Deze cursus bestaat uit een e-learning en twee bijeenkomsten van 6 uur.

SBA Academie
Over deze cursus

Over deze cursus

  • Kosten: 430
  • SBU: 15
  • Bijeenkomsten: 2