Je pensioen: ver weg en toch zo dichtbij

Vanaf de eerste dag dat je in een openbare apotheek werkt, bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds PMA. Je kent het fonds ongetwijfeld van de nieuwsbrief die een paar keer per jaar op je deurmat ligt. Voor de een is het pensioen nog ver weg en abstract, voor een ander is het al wat dichterbij. Maar hoe werkt pensioenopbouw nou precies, waar kun je terecht voor je gegevens en sta je er wel goed voor? Vragen die je jezelf nooit te vroeg kunt stellen.


Soort pensioenregeling 
Bij PMA is sprake van een middelloonregeling, wat betekent dat je elk jaar pensioen opbouwt op basis van het salaris dat jij in dat jaar verdient. Het uiteindelijke pensioen is een afspiegeling van het gemiddelde salaris tijdens de opbouwperiode.  

Pensioenfeitjes op een rij
  

  • Je kunt al vanaf 55 jaar je pensioen laten ingaan, maar het totale bedrag is berekend alsof het ingaat op 67-jarige leeftijd. 
  • Je bouwt niet alleen pensioen op voor jezelf, maar ook voor je nabestaanden. Je partner ontvangt na jouw overlijden levenslang een uitkering. Woon je ongehuwd samen, dan moet je je partner wel hebben aangemeld bij PMA. Kinderen ontvangen na jouw overlijden een wezenpensioen tot hij of zij 21 wordt (of tot 27 zolang je kind nog studeert).  
  • Via PMA ben je ook verzekerd voor het Anw-hiaat (dit is een uitkering aan de partner na overlijden van uw werknemer tot de partner een AOW-uitkering ontvangt) en het WGA-hiaat (dit is een aanvulling op de WGA-uitkering als een werknemer arbeidsongeschikt wordt). 

Bereken je pensioenleeftijd 
In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden, daarna stijgt deze leeftijd tot 2025 in een aantal stappen tot 67 jaar. Daarna is de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting van inwoners van Nederland. Een jaar langer leven, betekent dan 8 maanden later AOW. Benieuwd naar je AOW-leeftijd? Bereken ‘m hier (gebaseerd op het Pensioenakkoord 2019).  

Bereken hoeveel je hebt opgebouwd 
Je kunt berekenen hoeveel pensioen je bij al je werkgevers tot nu toe hebt opgebouwd en hoe hoog je AOW is op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  

Een toekomstbestendig pensioen
 
Ga je met pensioen, dan zijn er 5 inkomstenbronnen die kunnen bijdragen aan je inkomen als je met pensioen gaat: AOW, werknemerspensioen, lijfrentes bij banken en verzekeraars, inkomsten uit vermogen en inkomsten uit werk na je pensionering. Bekijk dit filmpje om te bepalen of je voldoende inkomsten hebt als jij met pensioen gaat: www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/pensioen-3daagse/pensioenschijf-van-vijf. 
 
Regel je pensioen 
Misschien duizelt het je nu aan alle informatie over je pensioen, maar het is zeker de moeite waard om er toch eens even voor te gaan zitten. Deze website van de Rijksoverheid kan je daarbij een heel eind op weg helpen: www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen. 
 
(Bron: www.pma-pensioenen.nl en www.wijzeringeldzaken.nl