Menu
Menu

Internationale vrouwendag 08-03-'20

In verband met Internationale Vrouwendag vandaag een terugblik in 6 delen.

De eerste vrouwen in de apotheek

Deel 1 - In 1867 dringt de vrouwenemancipatie door tot in de farmacie.
We lezen dan in de Nieuwe Utrechtse Courant onderstaande tekst.

Deel 2 - Eerste examen afgelegd door een vrouw. In 1868 lezen we in een Handelsblad dit artikel.

Deel 3 - Onder de apothekers bleven natuurlijk tegenstanders van deze emancipatie. in 1882 werd het nog nodig geoordeeld in een ingezonden stuk in het Pharmaceutisch Weekblad een lans te breken voor de vrouwelijke assistent.

Deel 4 - 2 voorbeelden van de eerste advertenties in de dagbladen om vrouwelijk personeel voor de apotheek te werven.

Deel 5 - In 1884 werd een vergadering belegd tot oprichting van een algemene Apothekers-assistenten bond voor Nederland. Deze vond plaats in de bovenzaal van het koffiehuis “de Unie” te Rotterdam.De aanwezigheid van een vrouw was zo speciaal, dat er een aparte alinea in het verslag aan werd gewijd.

Deel 6 - In 1900 oordeelt de N.M.P. het nodig een opdracht te geven aan de commissie voor maatschappelijke belangen om een enquête in te stellen omtrent verschillende aangelegenheden betreffende het hulppersoneel. Een van de conclusies van de commissie vind je hier.