Het werkoverleg, de dagstart en een koffiegesprek

Een goed ‘gesprek over werk’ is een overleg van het apotheekteam, waarin je onderwerpen bespreekt die iedereen aangaan. Denk aan werkprocessen, arbeidsomstandigheden en veiligheid, ontwikkeling van het apotheekteam, werkzaamheden, personele zaken, etc.

Er zijn verschillende vormen van werkoverleg: formeel, informeel, overleg tussen medewerker en leidinggevende en overleg met je hele team.
Start de dag bijvoorbeeld met een informeel kort overleg, zoals de dagstart of het koffiegesprek: een kort moment in de koffiekamer. Tijdens dit overleg neemt het team maximaal 30 minuten de tijd om de belangrijkste informatie met elkaar te delen die nodig is om de dag vlot te laten lopen. De dagstart of het koffiegesprek helpt je om wat je aan het begin van de dag al wél weet met iedereen tegelijkertijd te delen. Want een goed begin is het halve werk.

Formeel/informeel
Individuele overleggen kunnen een formeel of informeel karakter hebben, afhankelijk van het doel en de inhoud.

Formele gesprekken komen bijvoorbeeld voort uit de Cao, of uit een regeling die in jouw apotheek of ketenorganisatie voor iedereen geldt. Vaak wordt hiervan een verslag gemaakt voor in het personeelsdossier. Wat tijdens formele overleggen wordt afgesproken is dus niet vrijblijvend en kan consequenties hebben voor salaris, doorgroeimogelijkheden of verlenging van het dienstverband.

Structuur werkoverleg: agenda en actielijst
Je kunt werken met een standaardagenda die je per keer ‘op maat’ maakt en aanvult met onderwerpen die door collega’s zijn aangedragen. Een standaardagenda werkt ook als een soort checklist.

Het maken van een actielijst of verslag helpt om met elkaar in de gaten te houden of ook wordt gerealiseerd wat was voorgenomen. Hoe je dat kunt doen, lees je in het document 'Voorbeeld actielijst werkoverleg'. Op deze pagina vind je 'Downloads' van een standaardagenda, een actielijst en een checklist dagstart

Bekijk de tegels 'Functioneren en beoordelen volgens de Cao', 'Het jaargesprek' en de tegel 'Gesprekstechnieken' voor extra praktische informatie over gesprekken voeren in de apotheek.