Gesprekstechnieken

We praten heel wat af op een dag. Ook in de apotheek. Je zou denken dat als we zoveel praten, we er onderhand heel goed in zijn geworden met elkaar. Dat blijkt niet helemaal te kloppen. Communicatie loopt vaak mis.

We praten nog wel eens langs elkaar heen, begrijpen elkaar niet goed of we voelen ons niet gehoord. Door bewust gesprekstechnieken in te zetten, kom je tot echt contact en vandaaruit tot betere gesprekken. Met de patiënt en met je collega’s. Met goede vrienden heb je tijdens een gesprek vaak vanzelfsprekend goed contact. Dat komt omdat er sprake is van harmonie, respect voor elkaars mening, wederzijds vertrouwen en de bereidheid om naar elkaar te luisteren en elkaars adviezen op te volgen. Als je veel raakvlakken hebt en elkaar graag mag, gaat dat eigenlijk meestal vanzelf. Om met patiënten en collega’s goed contact te maken, is eigenlijk hetzelfde nodig. Alleen, dat gaat niet altijd vanzelf. Je zult bewust bepaalde gesprekstechnieken moeten inzetten om tot goed contact te komen. De SBA helpt je daar graag bij door je een aantal tools aan te bieden:

  • Hoe geef je op een respectvolle en concrete manier feedback?
  • Hoe kun je omgaan met feedback als je die krijgt?
  • Welke ezelsbruggetjes zijn handig om te gebruiken in de communicatie met anderen?
  • Welke soorten vragen kun je stellen en wanneer gebruik je welke vragen?