Functioneren en beoordelen volgens de Cao

De Cao apotheken kent een vrij gedetailleerde beschrijving van een gesprekkencyclus, een systeem van functionerings- en boordelingsgesprekken. De informatie daarover staat verspreid over verschillende documenten. We maken je graag even wegwijs in de informatie én de alternatieven.

Alle informatie over de gesprekkencyclus volgens de Cao is te vinden in:

  • Artikel 6, lid 4 van de Cao Apotheken
  • Bijlage 10 bij de Cao Apotheken (het beoordelingsprotocol)
  • Bijlage 12 van de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken

Artikel 6, bijlagen 10 en 12 zijn te vinden in de Cao op onze website.

Formulieren beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek
Voor zowel het beoordelingsgesprek als het functioneringsgesprek wordt een formulier gebruikt dat in de Cao is opgenomen. De formulieren die horen bij deze gesprekkencyclus zijn te vinden in bijlage 12 van de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken. SBA heeft de Cao formulieren in een wordversie omgezet zodat deze makkelijk invulbaar zijn. Deze formulieren zijn te vinden op deze pagina, zie downloads.

Gesprekkencyclus
De Cao Apotheken kent drie mogelijkheden voor het voeren van (functionerings- en beoordelings)gesprekken:

  1. Er is geen structurele gesprekkencyclus. De werkgever is vrij om regelmatig gesprekken met individuele medewerkers te voeren en hiervan een verslag maken voor het personeelsdossier. Ook de medewerker kan om zo’n gesprek vragen. Hoe vaak je gesprekken plant, waarover je met elkaar spreekt en of er een verslag van het gesprek wordt gemaakt, kan voor elke apotheek en zelfs voor elke medewerker anders zijn.
  2. De apotheek gebruikt een eigen gesprekkencyclus (bv jaargesprek), die voor alle medewerkers op dezelfde manier wordt toegepast. Er zijn dan (meer of minder gedetailleerde) afspraken over de frequentie van de functioneringsgesprekken, de onderwerpen die aan bod komen, wie het initiatief tot een gesprek kan nemen, en over de manier waarop er een verslag wordt gemaakt voor het personeelsdossier.
  3. De werkgever kiest er voor de gestructureerde gesprekkencyclus uit te voeren zoals die is beschreven in de Cao Apotheken. Alleen bij deze optie kan de uitslag van de beoordeling de basis zijn voor het wel of niet toekennen van een salarisperiodiek. Het komt dan in de plaats van het systeem van automatische, jaarlijkse toekenning van salarisperiodieken. In dat geval moet de werkgever de gesprekkencyclus inrichten zoals beschreven in het beoordelingsprotocol in bijlage 10 van de Cao Apotheken.

De keuze voor bovenstaande mogelijkheden kan de werkgever alleen in overleg met de medewerkers maken. Afhankelijk van de situatie in de apotheek, is dit een onderwerp dat besproken moet worden met de OR, de PVT of in een personeelsvergadering.

Indien de werkgever kiest voor de gestructureerde gesprekkencyclus - uit te voeren zoals die is beschreven in de Cao Apotheken - moet de werkgever de gesprekkencyclus inrichten zoals beschreven in het beoordelingsprotocol in bijlage 10 van de Cao Apotheken. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn te vinden als download op deze pagina.

Cursus
Omdat het best lastig is om een goed gesprek te voeren bieden we hierbij ondersteuning. Dat doen we onder andere met de cursus 'Jaargesprekken voeren'. De cursus bestaat uit een e-learning en een bijeenkomst van 6 uur. Deze cursus reikt inzichten en technieken aan om op zo’n manier in gesprek te gaan met je medewerkers dat de talenten, wensen en mogelijkheden van medewerkers optimaal kunnen worden benut in de apotheek. Hier meer informatie over de cursus. De cursus is geaccrediteerd door SANA en de KNMP (8 SBU) en door voorgangers beoordeeld met een mooie 8!

Een mooie cursus om als opvolger te volgen is 'Meer motivatie, minder weerstand'. Lees hier meer over deze cursus.