Feestdagcompensatie

Benieuwd naar hoe het zit met de feestdagcompensatie? 

Jaarurensysteem
Sinds 2014 geldt volgens de Cao Apotheken het Jaarurensysteem. Dit houdt in dat je op basis van je contracturen per week uitrekent wat het aantal te werken uren voor jou op jaarbasis is. Je berekent dit over een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Pas op 31 december wordt de balans opgemaakt en wordt duidelijk of je meer uren hebt gewerkt dan jouw arbeidsuren op jaarbasis (contractverplichting) en spreek je over overwerk. Het kan natuurlijk ook zijn dat je minder uren hebt gewerkt (ingeroosterd bent geweest).
Zie voor meer informatie Cao Apotheken Artikel 19 t/m 21.

Heb je een 36-urige werkweek, dan is jouw contractverplichting vastgesteld op 1.878 uur per jaar. Dit is berekend over een gemiddelde van 5 jaar, waarin een schrikkeljaar is meegeteld. Werk je gemiddeld 24 uur per week, dan is je contractverplichting 24/36 uur x 1.878 uur = 1.252 uur.
Zie voor meer informatie Cao Apotheken Artikel 15.

Door jouw bruto contractverplichting te verminderen met vakantie uren, betaald verlof en feest- en gedenkdaguren, weet je jouw netto te werken uren. Werk je gemiddeld 36 uur per week dan betekent dit 1.878 uur (bruto) – 172.8* uur vakantie uren – 39 uur feestdagcompensatie = 1.666,2 uur netto te werken uren. De netto te werken uren, vermeerderd met vakantie uren, leg je vast in het rooster.
Dus 1.666,2 uur + 172,8 uur = 1.839 uur rooster je in.
* Aantal vakantie uren voor een werknemer jonger dan 45 jaar. Zie voor meer informatie Cao apotheken Artikel 44.

Hoe zit het met de Feestdagcompensatie?
Over hoe het nou zit met de compensatie op dit soort feestdagen ontvangen we bij de SBA Servicedesk veel vragen. Vooral de feestdagen die elk jaar op een andere dag vallen, roepen vragen op. We hebben even voor je op een rij gezet hoe deze regeling voor de komende jaren uitvalt.

In de Cao Apotheken is de feestdagcompensatie duidelijk geregeld. De compensatie per feestdag op een doordeweekse dag bedraagt 7,2 uur naar rato bij een 36-urige werkweek. Als je bijvoorbeeld 24 per week werkt, ontvang je geen 7,2 maar 4,8 uur feestdagcompensatie. Compensatie per feestavond (= Kerstavond en Oudejaarsavond van 16.00 tot 18.00 uur) op een doordeweekse dag bedraagt 1,5 uur, ook hier naar rato van het contract.

De feestdagcompensatie is een methode om op een eerlijkere manier het feestdagenverlof aan alle werknemers toe te kennen. Iedere medewerker, ook de langdurig zieke medewerker, heeft dan nog steeds (naar rato van de bruto arbeidsduur) recht op feestdagcompensatie, ongeacht zijn/haar werkdagen.

Vast en variabel
Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag vallen altijd op dezelfde dag. Voor de andere feestdagen varieert het per jaar op welke dag ze vallen. Het volgende overzicht laat zien hoe de feestdagen in 2022, 2023 en 2024 vallen.

Overzicht feestdagen 2022 (gebaseerd op 36-urige werkweek):

Zaterdag 1 januari 2022

Nieuwjaarsdag

Geen compensatie

Zondag 17 april 2022

1e Paasdag

Geen compensatie

Maandag 18 april 2022

2e Paasdag

7,2 uur

Woensdag 27 april 2022

Koningsdag

7,2 uur

Donderdag 5 mei 2022

Bevrijdingsdag

Geen compensatie

Donderdag 26 mei 2022

Hemelvaartsdag

7,2 uur

Zondag 5 juni 2022

1e Pinksterdag

Geen compensatie

Maandag 6 juni 2022

2e Pinksterdag

7,2 uur

Zaterdag 24 december 2022

Kerstavond

Geen compensatie

Zondag 25 december 2022

 1e Kerstdag

Geen compensatie

Maandag 26 december 2022

 2e Kerstdag

7,2 uur

Zaterdag 31 december 2022

Oudjaarsavond

Geen compensatie

   

 36 uur

Overzicht feestdagen 2023 (gebaseerd op 36-urige werkweek):

Zondag 1 januari 2023

Nieuwjaarsdag

Geen compensatie

Zondag 9 april 2023

1e Paasdag

Geen compensatie

Maandag 10 april 2023

2e Paasdag

7,2 uur

Donderdag 27 april 2023

Koningsdag

7,2 uur

Vrijdag 5 mei 2023

Bevrijdingsdag

Geen compensatie

Donderdag 18 mei 2023

Hemelvaartsdag

7,2 uur

Zondag 28 mei 2023

1e Pinksterdag

Geen compensatie

Maandag 29 mei 2023

2e Pinksterdag

7,2 uur

Zondag 24 december 2023

Kerstavond

Geen compensatie

Maandag 25 december 2023

 1e Kerstdag

7,2 uur

Dinsdag 26 december 2023

 2e Kerstdag

7,2 uur

Zondag 31 december 2023

Oudjaarsavond

Geen compensatie

   

 43,2 uur

Overzicht feestdagen 2024 (gebaseerd op 36-urige werkweek):

Maandag 1 januari 2024

Nieuwjaarsdag

7,2 uur

Zondag 31 maart 2024

1e Paasdag

Geen compensatie

Maandag 1 april 2024

2e Paasdag

7,2 uur

Zaterdag 27 april 2024

Koningsdag

Geen compensatie

Zondag 5 mei 2024

Bevrijdingsdag

Geen compensatie

Donderdag 9 mei 2024

Hemelvaartsdag

7,2 uur

Zondag 19 mei 2024

1e Pinksterdag

Geen compensatie

Maandag 20 mei 2024

2e Pinksterdag

7,2 uur

Dinsdag 24 december 2024

Kerstavond

1,5 uur

Woensdag 25 december 2024

 1e Kerstdag

7,2 uur

Donderdag 26 december 2024

 2e Kerstdag

7,2 uur

Zaterdag 31 december 2024

Oudjaarsavond

1,5 uur

   

 46,2 uur

Bijlage Jaarurensysteem (bij artikel 16 cao Apotheken 2021-2024)

Wil je de feestdagcompensatie nog een keer goed nalezen? Bekijk dan de speciale bijlage over het jaarurensysteem en de feestdagen.