Klik hier voor het Coronadossier met relevante informatie voor jou én antwoorden op de meest gestelde vragen over corona en jouw werk.
Zit je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de SBA Servicedesk: servicedesk@sbaweb.nl.
Menu
Menu

FAQ Corona

Vind hier een antwoord op je coronavragen

 • De omstandigheden rondom het coronavirus vragen veel van iedereen. Of dat nu thuis is, of op het werk. Er wordt een groot beroep gedaan op alle medewerkers in de zorg, dat geldt ook voor apothekers en apothekersassistenten. Dit kan moeilijke situaties opleveren. Je kunt stress ervaren, merken dat je moeite hebt om het dagelijkse werk uit te voeren en/of je onveilig voelen. Dan kan het prettig zijn om je verhaal kwijt te kunnen en mentale ondersteuning te krijgen. Hiervoor heeft de KNMP een “steunpunt apotheekteamcorona” ingericht. Je kunt er als apotheker óf apothekersassistent terecht voor een vertrouwelijk gesprek met een van de drie coaches. Zij bieden een luisterend oor en kunnen adviezen geven over hoe je mentaal gezond blijft, ook in tijden van corona.

  Je kunt mailen naar apotheekteamcorona@knmp.nl. Een van de coaches neemt dan, afhankelijk van hoe je bereikt wilt worden, telefonisch of per e-mail contact met je op. Je bericht en het gesprek worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 • Het klopt dat de testcapaciteit de komende weken sterk wordt uitgebreid, maar hierin richt de GGD zich vooral op zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten. Het geldt voor onder andere medewerkers uit huisartsenpraktijken, thuiszorg, verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. De apotheken worden hier niet genoemd en deze uitbreiding geldt dan ook niet voor apotheekmedewerkers.

  Wil je meer informatie, kijk dan op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis

 • Jouw werkgever mag bij onvoorziene omstandigheden, zoals de coronacrisis, waarbij het bedrijf vanwege jouw verlof in grote problemen komt, jouw al goedgekeurde vakantie intrekken.
  We adviseren je met je werkgever in overleg te gaan waarbij je de volgende 2 punten kunt inbrengen:

  • in gezamenlijkheid bespreken wanneer je nu wel je vakantie kunt opnemen;
  • als je hiervoor kosten hebt gemaakt, kun je je werkgever vragen deze kosten te vergoeden.
 • De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat je gewenste vakantie(bestemming) is geannuleerd en nu wil je graag je vakantie verzetten en dus je vakantie intrekken.
  Het intrekken van een eerder vastgestelde vakantie is in de wet niet geregeld. Je kunt het dan ook niet eenzijdig intrekken, er is namelijk een afspraak gemaakt over het opnemen van de vakantie. Aan de andere kant kan je werkgever je vakantie niet afdwingen, je vakantie mag alleen met jouw instemming worden vastgelegd.

  Denk hieraan:

  • je kunt wel je vakantie-uren opnemen, je kunt niet naar de bestemming waar je graag naartoe had gegaan;
  • het is ook goed om vakantie-uren op te nemen om even afstand van je werk te nemen. 

  Indien je vasthoudt aan het verzetten, hopen we dat jouw werkgever het intrekken van jouw vakantie honoreert en in het kader van goed werkgeverschap handelt. Hopelijk wijst hij jouw verzoek alleen af als hij daar een goede reden voor heeft. Dit is jouw werkgever dus niet verplicht. We adviseren je hierover met je werkgever in gesprek te gaan.

 • Als er bewijs gevraagd wordt, kan dit in de vorm van een werkgeversverklaring. Hier kun je jouw werkgever om vragen. De KNMP heeft een werkgeversverklaring opgesteld die hiervoor gebruikt kan worden. Je kunt ‘m ook alvast downloaden en printen: Werkgeversverklaring.

 • Er is voor de apotheek (nog) geen richtlijn opgesteld of advies afgegeven over een deurbeleid wat het maximum aantal patiënten aangeeft om toe te laten in de wachtruimte.

  We adviseren je, zoals winkels en drogisterijen ‘aanhouden’, uit te gaan van 1 patiënt per 10 vierkante meter.
  Het is echter een advies. Maar je kunt hierover het beste met je werkgever in overleg gaan om hier een gezamenlijk standpunt in aan te nemen.

 • We adviseren je het recept niet zomaar aan te pakken. Het virus kan levensvatbaar zijn op verschillende oppervlaktes. Op papier kan het virus tot 24 uur na aanraking worden teruggevonden. Het is echter nog onbekend of het aangetroffen virus ook besmettingen kan veroorzaken. Om eventuele besmettingen te voorkomen raden we je aan geen papieren recepten aan te nemen zonder beschermende maatregelen te treffen, zoals handschoenen.
  Ontvang je toch een papieren recept? Dan kun je de volgende adviezen in acht nemen:

  • Kijk of er ook een digitale versie is ontvangen, print dat recept uit en laat de patiënt zijn eigen recept weggooien;
  • Vraag de patiënt een foto te maken van het recept (of jij kunt deze maken, maar neem hierbij wel de AVG in acht) en mail het recept naar de apotheek; print het uit;
  • Je kunt vragen of de patiënt het recept in de brievenbus wil doen en aangeven dat het recept na 24 uur eruit wordt gehaald en wordt klaargezet;
  • Of je kunt een plastic hoesje open houden waar de patiënt het papieren recept instopt. Dan kun je het recept gaan verwerken.

  We adviseren je erna alsnog je handen te wassen of aan de balie handschoenen te dragen.

 • Het risico dat je ziek wordt door het aanraken van oppervlakken of spullen, zoals post, pakketjes, bestellingen of een bos bloemen is klein. De kans wordt nog kleiner als je de voorzorgsmaatregelen goed in acht neemt en direct erna je handen wast en voorkomt in de tussentijd je gezicht aan te raken.
  Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Hierdoor blijft het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de hygiëne- en voorzorgsmaatregelen en regelmatig je handen te wassen dan wel continu handschoenen te dragen. De belangrijkste besmettingsroute blijft overigens overdracht via druppels door niezen / hoesten en via de handen.

 • Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen van wie 1 van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. De (nood)opvang is ook voor deze ouders gratis. Voor informatie over de noodopvang kun je terecht op de website van jouw eigen gemeente of (telefonisch) contact opnemen met jouw gemeente.

  Of download hier de poster van het RIVM met meer informatie over 'Noodopvang voor kinderen van ouders /verzorgers in cruciale beroepsgroepen'.

 • Werknemers die een cruciaal beroep hebben, kunnen hun kindje naar de opvang brengen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep heeft is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet is namelijk van mening en vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang is.

  Kijk op onderstaande link voor de cruciale beroepsgroepen:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

  Of download hier de poster van het RIVM met meer informatie over 'Noodopvang voor kinderen van ouders /verzorgers in cruciale beroepsgroepen'.

 • Je kunt je werk blijven uitvoeren, maar het advies is om wel zoveel als mogelijk contact met andere mensen te vermijden. Wellicht kun je in overleg met je werkgever (tijdelijk) andere werkzaamheden uitvoeren? Vermijd verder grote gezelschappen en het openbaar vervoer. Ook word je dringend verzocht om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken. Houd wel de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn. Wil je meer lezen over de standaard hygiënemaatregelen.? Klik dan de link aan!

  • Angst of vrees om besmet te worden door patiënten of collega’s is geen reden om niet naar je werk te gaan. Bespreek je angst of vrees met je werkgever en probeer aan te geven waar je angst of vrees vandaan komt en kijk samen naar oplossingen. Wie weet kunnen er praktische aanpassingen op de werkvloer gedaan worden (andere inrichting van de backoffice/frontoffice, aanpassing looplijnen), of kan er een creatieve oplossing voor passend werk gevonden worden.
  • Bespreek ook of je werkgever de voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om besmetting zo veel als mogelijk tegen te gaan. Maar daarbij heb je ook een eigen verantwoordelijkheid om je te houden aan de voorzorgsmaatregelen.
  • Als je ondanks het overleg (over passende maatregelen) niet op het werk komt zonder dat je werkgever daarmee heeft ingestemd, geldt dit als werkweigering. Wees hierop bedacht!
 • Als je kindje ziek is adviseren we eerst te kijken welke rol je partner hierin kan spelen. Als je partner hierin ook geen rol kan spelen, of omdat je partner ook een vitaal beroep heeft*, kun je in overleg met je werkgever bespreken of hij je kortdurend zorgverlof wil verlenen (voor de uren) voor de noodzakelijke verzorging van je kindje gedurende de periode dat je kindje ziek is.
  Zodra je kindje weer beter is, wordt verwacht dat je direct weer je volledige werkzaamheden hervat en geldt niet langer het kortdurend zorgverlof.
  Zie voor meer informatie over kortdurend zorgverlof, Artikel 31 van de Cao Apotheken.
  Kortdurend zorgverlof kan verleend worden gedurende 10 dagen per jaar. Deze bepaling geldt voor deeltijd medewerkers naar rato van de contractuele arbeidsduur en is met behoud van loon. Je hoeft hiervoor in deze uitzonderlijke situatie geen vakantiedagen op te nemen.

  Kijk op onderstaande link voor de cruciale beroepsgroepen.
  * https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 • Als je kindje opeens ziek is en van de (nood)opvang moet worden opgehaald, adviseren we eerst te kijken welke rol je partner hierin kan spelen. Als je partner hierin ook geen rol kan spelen, of omdat je partner ook een vitaal beroep heeft*, kun je in overleg met je werkgever bespreken of hij je calamiteitenverlof wil verlenen voor de uren die nodig zijn om opvang voor je kindje te regelen. Calamiteitenverlof kun je krijgen om de (eerste) opvang voor je kindje te regelen en duurt zolang je daarvoor nodig hebt.

  Als het je in deze bijzondere omstandigheid niet lukt om je kindje ergens onder te brengen, kun je in overleg met je werkgever bespreken of hij je kortdurend zorgverlof wil verlenen (voor de uren) voor de noodzakelijke verzorging van je kindje gedurende de periode dat je kindje ziek is. Zodra je kindje weer beter is, wordt verwacht dat je direct weer je volledige werkzaamheden hervat en geldt niet langer het kortdurend zorgverlof. Zie voor meer informatie over kortdurend zorgverlof, Artikel 31 van de Cao Apotheken.

  Kortdurend zorgverlof kan verleend worden gedurende 10 dagen per jaar. Deze bepaling geldt voor deeltijd medewerkers naar rato van de contractuele arbeidsduur en is met behoud van loon.

  Je hoeft hiervoor in deze uitzonderlijke situatie geen vakantiedagen op te nemen.

 • Als je geen ziekteverschijnselen hebt, is er geen reden om thuis te blijven of om jou de toegang te weigeren. We adviseren wel je gezondheid in de gaten te houden. Als je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 Celsius krijgt, blijf je thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten. Bel met je huisarts of de lokale GGD als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of als je steeds moeilijker gaat ademen.

  Op 23 maart 2020 is de maatregel aangescherpt. Zie hiervoor de vraag:
  Een gezinslid heeft koorts en klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Moet ik nu thuisblijven?

 • De maatregelen zijn per 23 maart 2020 aangescherpt. Vanaf nu geldt dat, als één gezinslid klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid), het hele gezin thuisblijft, ook als zij geen klachten hebben.

  Op het moment dat je 24 uur klachtenvrij bent en er niemand uit het gezin meer klachten heeft, kun je weer uit thuisisolatie. Je moet dan uiteraard wel rekening houden met de overige maatregelen die voor iedereen gelden.

   

  • Medewerkers met cruciale beroepen en vitale processen zijn hierop uitgezonderd, mits je uiteraard zelf koorts hebt.
 • Wat is quarantaine?
  Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. Als je in quarantaine gaat ben je niet ziek, maar heb je contact gehad met een patiënt met een bewezen infectie of die uit een gebied komt waar het virus wijdverspreid aanwezig is.
  Je bent niet besmettelijk, maar je gaat in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen. Dit is de maximale tijd tussen het moment van mogelijke besmetting en het moment dat je ziekteverschijnselen kan krijgen. Als je in deze periode niet ziek bent geworden, wordt de quarantaine opgeheven.

  Wat is thuisquarantaine?
  We spreken van thuisquarantaine als je niet ziek bent maar thuis moet blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD gedaan. Je verblijft thuis in quarantaine in een eigen ruimte. Samen met jouw huisgenoten krijg je informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

  Wat is isolatie?
  Als je in isolatie gehouden wordt, ben je ziek of is er een mogelijkheid dat je ziek bent. Door isolatie kun je anderen niet besmetten. Je kunt thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden. Dat hangt af van de ernst van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van de ziekte.

  We adviseren je om in overleg met je werkgever te bekijken welke verlofvorm van toepassing is.

 • Je bent ziek en jouw loon moet worden doorbetaald. De dagen dat je ziek bent gelden als ziekteverlofdagen, niet als vakantiedagen.

 • In het algemeen kan in overleg worden bepaald waar het werk kan worden uitgevoerd en of er thuis kan worden gewerkt. Als bij één van de collega’s het coronavirus is vastgesteld, dan zal de GGD een zogenoemd contactonderzoek komen doen.

 • Ja, dat mag. De KNMP stelt dat je werkgever zelf moet beoordelen of aangepaste openingstijden wenselijk zijn wanneer teamleden niet naar de apotheek kunnen komen vanwege het coronavirus. De KNMP adviseert om eventuele wijzigingen in de openingstijden in overleg te doen met apothekers en voorschrijvers in de regio.

 • In de Cao Apotheken staat bij Artikel 15 lid 5 het volgende:

  In geval van bijzondere omstandigheden met een aantoonbaar incidenteel karakter kan er afgeweken worden van het patroon dat volgens lid 3 en 4 is vastgesteld. Indien het dienstbelang onder dergelijke omstandigheden dit verlangt, kan je werkgever wijzigingen aanbrengen in een reeds vastgesteld rooster. Dat betekent meer- of minder uren werken (het jaarurensysteem en flexibel inroosteren voorziet hierin, zie artikel 13) of tijdelijk op andere dagen werken in geval van spreiding van medewerkers of om andere redenen. De Corona perikelen vallen in deze onder de bijzondere omstandigheden.
  Wel kun je aanspraak maken op schadeloosstelling in geval je reeds (niet te restitueren) uitgaven hebt gedaan. Hiervoor adviseren we je in overleg te gaan met je werkgever als dit voor jou zou gelden.

 • We adviseren je in overleg te gaan met je werkgever om het werkoverleg uit te stellen. Per 23 maart 2020 zijn de maatregelen aangescherpt en word geadviseerd alle bijeenkomsten en overleggen uit te stellen, ook nu bij minder dan 100 personen. Wel kun je de mogelijkheid met je werkgever bespreken om een werkoverleg telefonisch te doen als de agenda doorgang noodzakelijk maakt. Hiervoor zijn Skype en Zoom ideale middelen.

   

 • Nee, dat hoeft niet. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Zodra hier een verandering in dreigt te komen, zal de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) deze informatie direct delen met het RIVM.
  Wel adviseren we je je goed te houden aan de algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

 • We adviseren je bij het bezorgen de medicatie voor de deur van de patiënt neer te leggen en aan te bellen. Neem hierbij twee meter afstand en wacht totdat de deur opengaat en de patiënt de medicatie oppakt.
  Volgens de Geneesmiddelenwet wordt onder ter hand stellen verstaan: “het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van een geneesmiddel aan de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd”.
  Je dient er dus op te letten dat de medicatie goed ontvangen wordt en dus is opgepakt.

  Is het voor de patiënt lastig om te bukken en het pakje zelf op te pakken? Dan kun je ook de volgende tips of adviezen in acht nemen:

  • Draag handschoenen (nitril) en trek regelmatig nieuwe handschoenen aan. Na het aanbellen reik je met gestrekte arm onderhands het pakje aan;
  • Vraag bij zware dozen (zoals incontinentiemateriaal) of de patiënt iets achteruit wil gaan waardoor je met voldoende afstand, de dozen alsnog in de gang kunt zetten;
  • Leg het pakje bij mensen die in een bovenwoning wonen onderaan de binnentrap;
  • Maak gebruik van een grijparm of als je die niet voorhanden hebt, gebruik dan een lange stok waaraan je het pakje aanreikt.

  Ook kun je je werkgever vragen een brievenbusverklaring te gebruiken. De patiënt verklaart daarmee akkoord te gaan met het bezorgen van de geneesmiddelen via de brievenbus als de patiënt niet thuis is.

 • Je kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.
  Of je raadpleegt https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#profs.

  • Probeer contact te vermijden met mensen die het coronavirus hebben;
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand
  • Probeer lichamelijk contact met anderen te verminderen, zoals het schudden van handen;
  • Moedig persoonlijke hygiëne aan;
  • Reinig regelmatig de werkplekken. 
 • Door oppervlakken die vaak met de handen door verschillende mensen worden aangeraakt dagelijks schoon te maken, wordt de kans op besmetting zo klein mogelijk. We adviseren de volgende richtlijnen voor het reinigen van de werkplek:

  • Verwijder magazines, kranten en dergelijke uit wachtruimtes;
  • Reinig oppervlakken met een normaal schoonmaakmiddel;
  • Droog en reinig iedere dag de benodigdheden die voor de reiniging worden gebruikt;
  • Probeer ruimtes zo goed mogelijk te ventileren door bijvoorbeeld ramen open te zetten of door een goed onderhouden airconditioningssysteem aan te zetten.

  Schoonmaakpersoneel loopt extra risico op besmetting. Ben je schoonmaker? Bescherm je dan door het goed wassen van je handen met water en zeep. Handschoenen worden ook veel gebruikt!

 • Schoonmaken en persoonlijke hygiëne zijn belangrijke manieren om het risico op besmetting te verkleinen. Hiervoor kun je allerlei hygiënische hulpmiddelen inzetten:

  • Handdesinfectiemiddelen
  • Papieren zakdoeken
  • Papieren handdoeken
  • Communiceren over de hygiënemaatregelen;
  • Erop letten dat iedereen zich hieraan houdt en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorgen voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Regelmatig (laten) schoonmaken van de deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen;
  • Inzetten van extra hygiëneproducten en schoonmaak om besmetting te voorkomen;
  • Extra inzet op arbo-en verzuimbeleid.
 • Moet ik gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken? 
  Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Je maakt met jouw werkgever afspraken of je (thuis) werk verricht. 

  Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de NOW val?
  Ja, je loon wordt volledig doorbetaald. 

  Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?
  Nee, je verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

  Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de NOW-regeling?
  Nee, dit loopt via je werkgever. Je hoeft zelf niets te doen.

 • Apotheken die extra tijdelijk personeel zoeken, en apothekers en assistenten die hun diensten willen aanbieden vanwege het coronavirus, kunnen het beste gebruikmaken van de matchingsites Gezondheidszorgbanen.nl en Extrahandenvoordezorg.nl.

  Over de twee vacatureplatforms:

  1. www.gezondheidszorgbanen.nl/covid19
  De KNMG heeft een vacatureplatform ingesteld waar zorginstellingen gratis vacatures kunnen plaatsen en zorgprofessionals, zoals apothekers en apothekersassistenten, kunnen aangeven beschikbaar te zijn om ingezet te worden. Apotheken plaatsen via de website kosteloos een tijdelijke vacature. Oud-apotheekmedewerkers die tijdelijk weer willen terugkeren kunnen zich via de website aanmelden en ontvangen vervolgens dagelijks per e-mail vacatures in de regio naar voorkeur. In deze mail kan de apotheekmedewerker via de sollicitatiebutton reageren op een vacature. De werkgever krijgt vervolgens een mail en kan contact opnemen.
  KNMP-voorzitter Aris Prins: 'Heel goed om te zien hoe we als zorgverleners, zowel in de eerste als tweede lijn, dit in deze tijden zo samen kunnen oppakken'. De laatste dagen zijn er diverse initiatieven ontstaan van mensen die vanwege het coronavirus willen helpen in de zorg. Ook apothekers en apothekersassistenten hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren. Tegelijkertijd is het goed denkbaar dat er door het coronavirus een tijdelijk tekort gaat ontstaan aan capaciteit in openbare apotheken en in de poliklinische en ziekenhuisapotheken.

  2. www.extrahandenvoordezorg.nl
  Deze website is een landelijk initiatief van regionale contactpunten van werkgeversorganisaties, dat ondersteund wordt door het ministerie van VWS. Via deze website kunnen de regionale contactpunten van werkgevers in de zorg matchen tussen vraag en aanbod in de regio. Apotheken vullen via de website een formulier in. Apotheekmedewerkers melden zich via het formulier aan. Vervolgens maken regionale contactpunten de best mogelijke match tussen vraag en aanbod. De contactgegevens worden doorgegeven aan de apotheek. Deze neemt zelf contact op met de apotheekmedewerker.

  Vacature plaatsen voor (farmacie)student? Dit kan via VJA
  De Vereniging van Jonge Apothekers heeft, in samenwerking met de farmaceutische studieverenigingen (KNPSV, UP, PS, Aesculapius, VCSVU), haar vacaturebank uitgebreid met een optie om kosteloos vacatures te plaatsen voor (farmacie)studenten. Studenten kunnen bijvoorbeeld kunnen worden ingezet als ondersteunend medewerker of om medicatie te bezorgen. In de afgelopen dagen meldden enkele tientallen studenten zich reeds bij VJA.
  Kijk op Farmavacaturebank.nl voor meer informatie

 • Het is mogelijk om als vrijwilliger werkzaamheden uit te voeren in de apotheek, zoals het bezorgen van medicijnen. Je zult wel gevraagd worden een geheimhoudingsverklaring te tekenen en je zult bepaalde instructies krijgen.
  De zorg is hier blij mee en vooral ook de apotheekbranche. Voor jullie aanbod en om meer aanbod te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. We adviseren je jouw werkgever hiernaar te vragen of hierover met hem in gesprek te gaan.

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. Deze subsidie is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). 

  Als je gebruik wilt maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus, dan kun je het volgende doen:

  • Ga naar extrahandenvoordezorg.nl;
  • Vul het formulier in waarin je onder meer aangeeft aan welke extra personele ondersteuning jouw zorginstelling behoefte heeft en/of al heeft ingezet. Dit formulier wordt automatisch doorgeleid naar een contactpunt in jouw regio die contact met je zal opnemen;
  • Als jouw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als jouw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kun je alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie;
  • Zorginstellingen die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject. 

  Verder hoeven zorginstellingen nu niets anders te doen dan ze nu al doen: professionals die willen bijspringen vanwege de coronacrisis daadwerkelijk inwerken en inzetten. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen bij de verdere afhandeling en verantwoording van de subsidieaanvraag tijdvak 4 van SectorplanPlus. Op deze manier kunnen alle zorg- en welzijnsorganisaties zich de komende periode volledig richten op het verlenen van zorg.

 • Als je door het coronavirus je baan verliest is dat enorm vervelend, maar de regels zijn hierdoor niet veranderd. Je kunt bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. We adviseren je dit zo snel als mogelijk te doen na je laatste werkdag, uiterlijk één week daarna.

 • Arbeidsrechtelijk gezien zijn de reguliere regels rondom oproepcontracten van toepassing.
  Met de NOW wordt gestimuleerd dat jouw werkgever jou als oproepkracht zo veel als mogelijk blijft doorbetalen in de periode dat er sprake is van omzetvermindering.

  Als je werkgever aan de voorwaarden voldoet, kan hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit betekent dat als je als oproepkracht in dienst blijft en wordt doorbetaald door je werkgever, je ook meegenomen wordt in de loonsom en dus ook voor jou in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

  Als je niet wordt opgeroepen en geen loon ontvangt, kom je mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Mocht je geen recht hebben op WW, dan kan er recht op bijstand ontstaan.

 • Als je een tijdje niet naar het werk komt, de reden is hierin niet belangrijk, ziekte, vakantie, verlof of langdurig thuiswerken in verband met de coronacrisis, vervalt de aanspraak op een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Je maakt immers geen reiskosten. Vanuit fiscaal opzicht mogen reiskosten dan niet onbelast worden verstrekt. Moet je zo nu en dan toch naar de apotheek komen, spreek dan af dat de afgelegde kilometers worden gedeclareerd.