Menu
Menu

Een jaargesprek is gedaan...en nu?

 

De jaargesprekken gaan over jouw functioneren, jouw ontwikkeling en jouw loopbaan. Daarom is het verstandig je regelmatig een paar dingen af te vragen:

  • Hoe staat het met de afspraken die zijn gemaakt?
    Zijn ze al nagekomen? Hebben ze opgeleverd wat de bedoeling is? Zo niet, dan is het tijd voor een voortgangsgesprek.
  • Welke afspraken zijn nog niet nagekomen?
    Wanneer plan ik in wat ik zou doen? Of wanneer ga ik aankaarten bij mijn leidinggevende dat hij nog acties open heeft staan?Hoe staat het met mijn werkplezier?
  • Heb ik nog voldoende uitdaging in mijn werk?
    Heb ik tussentijds behoefte om met mijn leidinggevende te praten over hoe het gaat op het werk. Zo ja, maak concreet een afspraak voor een voortgangsgesprek.