Menu

Een goed gesprek over werk. Mogelijkheden voor werkoverleg in de apotheek

Geen dag is hetzelfde in de apotheek. Samen werk je hard om het allemaal op rolletjes te laten lopen. Je pakt het werk op, helpt een collega, improviseert als het nodig is. Voor je het weet is de dag weer om, of de week. De waan van de dag houdt je gaande. Natuurlijk ervaar je voldoening als je het weer gefikst hebt met elkaar, maar toch knaagt er soms iets. Dit moet toch anders kunnen? Is er niet een slimmere, prettiger manier? Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.

Soms is het tijd om even stil te staan, zodat je van een afstandje kunt kijken naar hoe jij of jullie je werk doen. Alleen, met je leidinggevende of als team. Even terugkijken. Of juist vooruit, zodat er ruimte komt om nieuwe dingen te proberen, aandacht voor elkaar te hebben, plooien glad te strijken, voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Tijd voor een Goed Gesprek, van mens tot mens of als teamgenoten onder elkaar.

Werkoverleg kun je op veel verschillende manieren organiseren. Van kort en krachtig, tot een avond ‘met de benen op tafel’. Wat het beste is? Dat hangt helemaal af van wat je ermee wil bereiken en wat bij jou en je team past.

Er zijn verschillende vormen van werkoverleg. Formeel en informeel, gesprekken tussen een medewerker en een leidinggevende, of met je hele team.

  Tussen medewerker en leidinggevende Met het apotheekteam
Informeel Bilateriaal overleg (afgekort als Bila of Bilat) Dagstart
    Werkoverleg
Formeel Functionerings- en beoordelingsgesprekken Personeelsvergadering (medezeggenschap)
  POP-gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan)  

Formele gesprekken komen bij voorbeeld voort uit de Cao, of uit een regeling die in jullie apotheek of ketenorganisatie voor iedereen geldt. Meestal wordt er ook een verslag van gemaakt, dat eventueel wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Wat tijdens formele overleggen wordt afgesproken is dus niet vrijblijvend en kan consequenties hebben voor je salaris, doorgroeimogelijkheden of verlenging van je dienstverband.

Onder downloads, rechts op deze pagina, vind je handige tools, waarin verschillende vormen van werkoverleg wat verder zijn uitgewerkt.

Wil je aan de slag met een gesprekkencyclus in je apotheek? Dan vind je hier tips, tools en formulieren.