Digivaardig in de apotheek

Zowel de apotheek als de patiënt digitaliseert. Dat vraagt aanpassingen van medewerkers in de apotheek. Van de apothekersassistent wordt bijvoorbeeld verwacht beschikbare informatie op te kunnen vragen en te verwerken in verschillende softwaresystemen, zoals LSP en AIS. De patiënt verkiest soms digitale contactmomenten boven een ritje naar de apotheek. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale bijsluiter. En hoe zit het eigenlijk met informatiebeveiliging en privacy? 

De kosten voor automatisering en digitalisering voor de apotheek nemen toe. We vergeten soms dat investeringen niet efficiënt en zelfs risicovol zijn als medewerkers niet goed met de digitale oplossingen uit de voeten kunnen. Daar zit een mogelijk knelpunt wat ook als zodanig naar voren is gekomen in de sectoranalyse MDIEU (juni 2021). Het merendeel van de ondervraagde apothekers (67%) maakt zich zorgen over de digitale vaardigheden van hun personeel. 

Wat bedoelen we dan met ‘digitale vaardigheden?’ De Coalitie Digivaardig in de Zorg geeft de volgende definitie: Digivaardigheden zijn alle vaardigheden die nodig zijn om digitale technologie te benutten om de kwaliteit van de zorg te vergroten en efficiënter, makkelijker, veilig en transparant te werken. Aandacht voor digivaardigheden maakt dat iedere medewerker beschikt over de benodigde digitale vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te kunnen oefenen, nu en in de toekomst. Daarmee realiseer je samen meer tijd voor de patiënt, meer werkplezier, een efficiënte werkomgeving en een goede kwaliteit van zorg in de apotheek. 

SBA ontwikkelde de checklist ‘leidinggeven aan digitalisering en zorgtechnologie in de apotheek.’ Hierin vind je concrete handvatten en tips hoe je als leidinggevende een rol kunt spelen in de versterking van digitale vaardigheden van apotheekmedewerkers.  

Daarnaast stelt SBA de 'zelftest digivaardigheden in de apotheekbeschikbaar. Met deze zelftest krijgen apotheekmedewerkers inzicht in hun eigen digitale vaardigheden. Dit biedt een handvat om in gesprek te gaan over eventuele knelpunten en ontwikkelmogelijkheden. Een analoge versie van deze zelftest is te downloaden op onze website. Je kunt de zelftest ook digitaal aanvragen via servicedesk@sbaweb.nl.  

Deze zelftest is mede tot stand gekomen met behulp van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.