Denk mee over het beleid

Denk mee over het beleid

Als leidinggevende kun je meer duurzame inzetbaarheid bereiken door alle apotheekmedewerkers te betrekken bij het beleid van de apotheek. Met een OR of PVT in de apotheek voelen zij zich meer betrokken bij hun werk.

Een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een officieel medezeggenschapsorgaan. Het kan veel invloed uitoefenen op de werkwijze van een apotheek. Bijvoorbeeld op de werkomstandigheden, de werktijden en het opleidingsbeleid. Bij bepaalde onderwerpen is de werkgever verplicht de OR om instemming of advies te vragen. En vanwege het initiatiefrecht mag de OR ook zelf zaken naar voren brengen. Mogen meepraten over het beleid geeft medewerkers een grotere betrokkenheid bij hun werk. Het is dan ook verstandig medezeggenschap een vaste structuur te geven in een OR of PVT. Dat komt de duurzame inzetbaarheid van het personeel in de apotheek ten goede.

Voorbeeld: Service Apotheek Heerkens
Bij Service Apotheek Heerkens in Gouda werken ongeveer zeventig medewerkers: behalve een gewone apotheek is er een afdeling waar medicijnen worden gebaxterd en een aparte bezorgdienst. Op initiatief van de directeur/eigenaar kreeg de apotheek een OR met in totaal vijf leden, waarvan er drie in de apotheek werken en twee bij de baxterafdeling en bezorgdienst. De OR slaat een brug tussen de verschillende onderdelen van de apotheek en komt op voor de gezamenlijke belangen. Op de agenda van de OR staan onder meer duurzame inzetbaarheid en werkomstandigheden, zoals het aanpassen van balies.

"OR voorkomt onrust op de werkvloer"

"In het begin was het wennen voor de directeur/eigenaar van de Service Apotheek Heerkens een groep meedenkers en -praters te hebben", vertelt OR-voorzitter Ria Veldhuis. "Hij was gewend alles alleen te beslissen en aan het personeel mee te delen wat er ging gebeuren. Nu moet hij, voordat hij een besluit neemt, plannen maken en deze met de OR bespreken. Hij ziet wel de voordelen van overleg vooraf. Een breed gedragen besluit voorkomt onrust op de werkvloer, dat is toch anders dan wanneer je iets oplegt."

Voordelen medewerkers: Als je mag meedenken, -praten en -beslissen over het beleid, voel je je niet alleen meer betrokken bij je werk.?Doordat je kunt bijdragen aan onder meer betere werkomstandigheden kun je zelf ook zorgen voor meer werkplezier.

Voordelen leidinggevenden: Medezeggenschap is goed voor de werksfeer en -verhoudingen doordat medewerkers intensief betrokken worden bij wat de leidinggevenden doen. Tevreden medewerkers verzuimen minder en zijn vaak productiever.

Bekijk ook