De SBA verricht vanaf 2021 zelf de inning van de SBA-brancheafdracht

14-12-2020
De SBA verricht vanaf 2021 zelf de inning van de SBA-brancheafdracht
De inning van de brancheafdracht is vanaf 1 januari 2021 gewijzigd. Lees hier wat dat inhoudt.

Tot eind 2020 werd de inning van de afdracht van apotheken aan de SBA (momenteel 0,35% van de loonsom) verzorgd door het pensioenfonds (PMA/Appolaris). Appolaris is per 1 januari 2021 opgeheven. Het PMA heeft van haar toezichthouder DNB geen toestemming gekregen om de inning van de afdracht zelf te doen. Vanaf 1 januari 2021 heft de SBA zelf de premie. Het PMA verstrekt aan de SBA rond de eerste van elk kwartaal de dan bekende stand van de geregistreerde maandsalarissen, op basis waarvan de SBA zelf de premie per apotheek berekend en elk kwartaal in rekening brengt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk.