De SBA Servicedesk, een toelichting op de veranderingen

04-05-2023
De SBA Servicedesk, een toelichting op de veranderingen

Waarom kan ik niet alle dagen meer bellen met de medewerkers van SBA? Waarom is er een ander e-mailadres voor de vragen rondom de SBA-planningstool van (Tamigo)? Er zijn veel vragen binnen gekomen over de nieuwe werkwijze van de SBA Servicedesk. Dit begrijpen we heel goed en daarom vertellen we je in dit stuk meer over de veranderingen en de nieuwe werkwijze.  

De afgelopen periode hebben we veel gecommuniceerd over hoe en wanneer je een vraag kan stellen bij de SBA Servicedesk. Dit was over het algemeen met betrekking tot de SBA planningstool (Tamigo). Het doel van de SBA Servicedesk is het beantwoorden van vragen over de CAO en vragen over de toepassing van de HR Producten aangeboden door SBA. 

Wij willen dat graag op een professionele manier doen. Hiermee bedoelen we klantvriendelijk, korte wachttijden, duidelijke antwoorden en een prettig klantcontact. 

Omdat de SBA Planningstool (Tamigo) leidde tot een groot aantal vragen aan de medewerkers van de Servicedesk en we onze dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan, hebben we gekozen voor de volgende werkwijze: 

 Er zijn 2 categorieën vragen die bij de Servicedesk binnen komen: 

  1. Vragen over de SBA-planningstool van Tamigo
  2. Overige vragen over de cao, projecten, diensten en opleidingen en trainingen. 

 Hoe beantwoorden wij deze? 

Vragen over de SBA-planningstool (Tamigo) beantwoorden we alleen via het ticketsysteem van Zendesk via het mailadres support@sba.zendesk.nl. De overige vragen beantwoorden we via het algemene emailadres servicedesk@sbaweb.nl

  • Er is een aanpassing van de tijden waarop de Servicedesk telefonisch bereikbaar is namelijk maandag en donderdag Dit is alleen voor algemene vragen en niet voor vragen over de SBA-planningstool (Tamigo)
  • Er is meer informatie via de website beschikbaar zo wordt er steeds meer gewerkt met handleidingen en documenten met vraag en antwoord 
  • Wanneer het wenselijk en niet anders realiseerbaar is kan er een telefonische afspraak met de Servicedesk worden gemaakt. Dit wordt bepaald n.a.v. de vragen die binnenkomen. 

Deze nieuwe werkwijze heeft ertoe geleid dat het gelukt is om alle vragen binnen afzienbare tijd te beantwoorden. Maar bij de introductie van een nieuw systeem (SBA Planningstool) is het normaal dat er veel vragen zijn en dat er kinderziektes zijn. Hierdoor waren er ook meer vragen dan normaal gesproken.  

Wij begrijpen dat deze aanpassing in de werkwijze een verandering is waar aan iedereen moet wennen, dat geldt ook voor SBA en met name voor de SBA-ers van de Servicedesk. Ook zij vonden het lastig dat het niet altijd vlekkeloos liep, maar zien nu gelukkig wel een grote verbetering door deze nieuwe werkwijze. 

N.a.v. het invoering en de reacties op dit moment is ervoor gekozen deze werkwijze te blijven handhaven in de toekomst. Daarnaast zal er ook steeds meer informatie toegankelijke zijn de website, bijvoorbeeld vraag en antwoord over een nieuw of aangepast product. De website wordt hier in de komende periode verder op ingericht. Wij kiezen ervoor dat deze informatie 24/7 beschikbaar is en dat de vragen waarvoor direct contact wenselijk, hierdoor spoedig de gewenste aandacht kunnen krijgen. 

 Hopelijk geeft dit bericht meer duidelijkheid over de vernieuwde werkwijze. Mochten er toch nog vragen zijn, laat ons dit dan weten. Wij vertrouwen erop dat we prettig samen kunnen blijven werken.