Interview met Jozianne Verbeek over haar ervaring bij een andere aanpak van cosultvoering

19-09-2022
Interview met Jozianne Verbeek over haar ervaring bij een andere aanpak van cosultvoering

De KNMP-richtlijn Consultvoering bevat aanbevelingen voor het apotheekteam voor het verlenen van een farmaceutisch consult, wanneer de patiënt zich met een zorgvraag tot de apotheek wendt. 

Een farmaceutisch consult is het gesprek tussen de patiënt en iemand uit het apotheekteam, waarin de zorgvraag wordt besproken. Zorgvragen kunnen variëren van een verzoek tot terhandstelling tot vragen over geneesmiddelgebruik of zelfzorg. Naast  de apotheker, voert de apothekersassistent ook een farmaceutisch consult met de patiënt. Hoe doe je dat nu eigenlijk in de praktijk? We spraken erover met Jozianne Verbeek van Apotheek Flevowijk in Kampen.  

Jozianne heeft met 32 jaar werkervaring bij Apotheek Flevowijk in Kampen al wel de nodige patiëntgesprekken op haar naam staan. Toch heeft ze veel profijt van een andere aanpak van dat gesprek. ‘Als team hebben we een cursus gevolgd over dit onderwerp. Het resultaat is verrassend. Het interessante van dit soort onderwerpen is dat je met mensen werkt en dus niet alles volgens het boekje moet doen. Het is een kwestie van aanvoelen of de patiënt open staat voor een gesprek. Maar als je alleen al een andere beginvraag stelt, wordt het hele gesprek anders.’ Door jouw open vragen wordt de patiënt uitgenodigd zich open te stellen. Dat zorgt ervoor dat je beter met elkaar in contact staat en er vertrouwen ontstaat. Hierdoor zal de patiënt geneigd zijn meer informatie te delen. Dit helpt bij het beter beantwoorden van de zorgvraag van de patiënt.

Alhoewel het werken volgens de richtlijn consultvoering een hele overgang kan lijken, stelt het KNMP op een laagdrempelige manier informatie beschikbaar voor het apotheekteam. Een voorbeeld hiervan is de samenvattingskaart, maar ook de helpdeskconsultvoering. Bij deze helpdesk zijn apothekers én apothekersassistenten welkom met alle vragen omtrent consultvoering. Daarnaast zijn sinds kort op de website van het KNMP (achter de inlog, vraag je apotheker!) nieuwe instructievideo’s online die laten zien hoe je een consult kunt voeren.