Menu

De gesprekkencyclus. Twee maal per jaar de vinger aan de pols

Ook als een patiënt al jaren dezelfde medicatie gebruikt is het zinvol om regelmatig te informeren of het allemaal nog goed gaat. Zijn er veranderingen? Bijwerkingen die er vroeger niet waren? Weet de patiënt dat er inmiddels ook alternatieven zijn?

Tussen een leidinggevende en de medewerker is het eigenlijk niet anders. Op zijn tijd even aandacht voor hoe het gaat, is zo gek nog niet. Dat geldt de nieuwe collega én voor degene die al jaren aan de apotheek verbonden is. Wat vorig jaar nog goed beviel, past dat nog steeds bij de situatie van nu? Zijn er belangrijke veranderingen die van invloed zijn op het werkplezier? En hoe ziet de toekomst van het werk er eigenlijk uit?

De gesprekkencyclus is dé manier om regelmatig een vinger aan de pols te houden. Door bijvoorbeeld twee keer per jaar een goed gesprek tussen leidinggevenden en medewerker te voeren, waarin in principe alles aan bod kan komen. Zolang het maar helpt om de wensen en verwachtingen over het werken in de apotheek op elkaar af te stemmen.

Er zijn talloze manieren om een gesprekkencyclus vorm te geven. De beste manier? Dat is de manier die het best werkt. Voor jullie team. Onze tip: houd het zo eenvoudig mogelijk. Een uitgebreide gesprekkencyclus strand nogal eens op te veel (administratief) gedoe. Kies een manier die zinvol is én voor iedereen vol te houden. En pas die consequent toe voor alle teamleden.

Wacht even … En de Cao dan?
De Cao Apotheken beschrijft een uitgebreide gesprekkencyclus. Alle informatie daarover vind je op de pagina ‘De gesprekkencyclus volgens de cao’. Wil je de toekenning van de jaarlijkse salarisperiodieken koppelen aan de beoordeling, dan ben je als werkgever verplicht de gesprekkencyclus van de Cao toe te passen. Is de toekenning van periodieke salarisverhogingen gekoppeld aan de dienstjaren? Dan ben je als werkgever vrij je eigen gesprekkencyclus vorm te geven. De invoering van een gesprekkencyclus is altijd een onderwerp voor de medezeggenschap. Afhankelijk van de situatie, bespreek je het met de OR, PVT of in de personeelsvergadering.

Wat zijn de mogelijkheden?
Wil je een eigen gesprekkencyclus opzetten? Dan is er veel mogelijk en kun je verschillende keuzes te maken. Over het soort gesprekken dat je wilt invoeren, de frequentie, inhoud en verslaglegging ervan.