Cao Apotheken: werknemers zeggen nee tegen eindbod werkgevers

Woensdag 11 april 2018
Cao Apotheken: werknemers zeggen nee tegen eindbod werkgevers

Eind 2017 hervatten de cao-partijen de gesprekken over een nieuwe Cao Apotheken. Deze gesprekken resulteerden eind februari in een eindbod van werkgevers (VZA en ASKA). Werknemersorganisaties (FNV en CNV) legden dit voorstel voor aan hun achterbannen. De leden hebben het eindbod afgewezen.

Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar de eigen websites van de verschillende cao-partijen.

VZA    ASKA   CNV Zorg&Welzijn  en FNV Zorg&Welzijn