Brancheloket Apotheken

Eén loket voor verzuimbegeleiding, -preventie en re-integratie.

Het Brancheloket Apotheken biedt ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie, met als doel het verzuim in de apotheekbranche zo laag mogelijk te houden en werknemers zo spoedig mogelijk duurzaam te laten terugkeren naar het werk.

Binnen het Brancheloket Apotheken werkt een aantal commerciële partners samen:

  • a.s.r. re-integratie: Casemanagement (ervoor zorgen dat iedereen doet wat hij moet doen als er sprake is van ziekteverzuim;
  • a.s.r.: Bij deze verzekeraar hebben alle apotheken die zijn aangesloten bij het Brancheloket Apotheken een verzuimverzekering;
  • MKB Vitaal: Arbodienstverlening, uitgevoerd door de medisch verzuimbegeleider en de bedrijfsarts;
  • WZOA: De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apotheken (voorheen VZA) coördineert de activiteiten van het Brancheloket Apotheken namens de aangesloten apotheken.

De site van het Brancheloket Apotheken biedt bovendien ondersteuning aan werkgevers en apotheekmedewerkers bij het voorkomen van verzuim, het vormgeven van arbobeleid en het begeleiden van een zieke collega. Je vindt er informatie over de dienstverlening die door het Brancheloket Apotheken wordt uitgevoerd.

Werkgevers kiezen er zelf voor of zij gebruik willen maken van de diensten van het Brancheloket Apotheken en sluiten een eigen overeenkomst met het Brancheloket Apotheken af. De SBA vindt het belangrijk dat openbaar apothekers gemakkelijk toegang hebben tot een arbodienst en verzuimverzekeraar die vertrouwd is met de situatie in de apotheek. De SBA neemt deel in het bestuur van het Brancheloket Apotheken, maar heeft er geen financiële banden mee.